Millet-kolikler ve temsil ettikleri çıkarlar

Dikkatinizi çekmiş olmalı.

İslamcı siyasetçiler ve yazarlar, içinde “millet” sözcüğünün geçmediği bir cümle kuramıyorlar neredeyse.

Bir bağımlılık biçimini andırıyor “millet” odaklı bu söylem.

Millet kolikler kavramını bu bağımlılık ya da istismar biçimi için kullandım.

Millet dalkavukluğu ya da millet-sevicilik de denebilir buna.

Bunların “Millet”e yakıştırmadıkları sıfat kalmadı:
“Necip millet”, “Aziz millet”, “Asil millet”, “Asker millet”, “Kahraman millet”, “Gazi millet”, ”Allah’ın seçtiği kurtulmuş millet” ve daha nicesi.

Vasıfları saymakla bitmeyen bu millete “hizmet” imiş amaçları.

“Millet için siyaset” yapıyorlarmış.

Öyle diyorlar.

“Millet” ve “Hizmet” sözcükleri düşmüyor dillerinden.

Sınıfsız, kaynaşmış bir cemaatten söz eder gibi söz ediyorlar ondan.

Kimliğini sorsanız, kimi “Osmanlı milleti”, kimi “Türk milleti”, kimi de “İslam milleti” diyecektir herhalde.

Konjonktüre göre değişiyor tercihleri.

Yaklaşık bir asır önce Yusuf Akçura’nın sözünü ettiği üç siyasi eğilim (Üç Tarz-ı Siyaset) arasında onun önerdiği gibi bir tercih yapmak yerine, kombine etmişler üçünü, hatta bir özdeşlik kurmuşlar bu üç kimlik ve fikir arasında.

Üçü de lazım onlara.

Siyasi partilerin hepsi topumdaki belli sınıflar ve çıkarlarla ilişkilidirler.

Ama hepsi bunu dolaysız bir dille ifade etmezler.

Kaçınırlar bundan.

Özellikle seçim zamanlarında.

“Millet”, “Milletin birliği ve bölünmezliği”, “Milletin çıkarları” demeyi tercih ederler.

Onların temsil ettiği çıkarları deşifre etmek size düşüyor.

Örneğin burada sözünü ettiğimiz millet odaklı, geçmişe ve geleneklere düşkün söylemin sahiplerini alalım.

Kimdir bunlar, hangi çıkarları temsil ediyorlar?

Geçmişe ve geleneklere düşkünlükleri, geçmişi ve zamanı geçmiş değerleri propaganda etmeleri, onların feodal geçmişin artığı olan sosyal kesimlerle, soyluluk, klerji, tarikat ve cemaatlerle bağlantısını yeterince deşifre ediyor.

Yari feodal ilişkilerin ve burjuvalaşmakta gecikmiş aç gözlü burjuva kesimin sözcü ve temsilcileridir onlar.