Her devrin adamı


Nice insanda “kötü” denen birçok  özellik vardır hani; görünce, rastlayınca, yaptıklarına şahit olunca güven kaybına sebep olan, sevimsizleşen, kendinden  soğutan, hatta nefret uyandıran…
Bunlardan biri de; her rüzgara göre yön değiştiren yapıda olan insanlardır.

Her devirde gemisini yürütmek, çıkar sağlamak için renk değiştiren, tavır değiştiren, eğilip bükülen niteliğe sahiptir bu insanlar. Kendisine fayda sağlamak için ilke, gurur, onur gibi değerleri çok kolay hiçe sayıp, mevcut duruma göre biçimlenir, faydalanacağı kişiye yamanır böyleleri.

Olaya ve gününe göre davranan bu türdeki insanlara “eyyamcı” da denir. Halk ağzında; “Yağmur nereye yağarsa tarlasını o mıntıkaya taşıyan adam” da derler, gününe göre davranan böyle kişilere.

Ve o yağmur haksız olarak nice insana yağmıyorsa, yağdırılmıyorsa da umursamaz. Birilerinin hakkı, hukuku yok sayılmış, haksızca onlardan alınıp kendisine veya kendi gibilerine verilmişse de aldırmaz. Bunu sağlayanların bu yanlışlığını bilse de, doğru yapılmış gibi alkışlar. Çünkü her şey kendinden yana ise sorun yoktur, böyleleri için…

İlle de her zaman ve her durumun   kazananı olma hırsıyla, erdemden, ahlâktan vazgeçip şahsiyetlerini, haysiyetlerini kolayca bitaraf edebilirler. Yeter ki kazanacakları bir ikballeri, bir çıkarları olsun. Dün sövdüğüne, bugün övgüler düzmekten de geri durmazlar. Kolayca, “Gelene ağam, gidene paşam” demekten imtina etmezler.

Her durumda nalıncı keserine dönüşüp kendine doğru yontma peşinde olan yaklaşımlarıyla, “her devrin adamı” diye de adlandırılır böyleleri ve değersizdirler.
Peki kıymetli nitelikte olan kişi neyi barındırır benliğinde?

Yalaka değildir, yapmacık değildir, kişiden kişiye veya duruma göre şekillenmez, nettir, dürüsttür, karşısındakine göre değişiklik göstermez, kimsenin oyuncağı olmaz, menfaate göre samimiyet kurmaz, haktan ve haklıdan yanadır, vicdanının emrinde olarak adildir, çizgisini, davranışlarını çıkarları uğruna değiştirmez, vs…

Yani, “her devrin adamı olmaya değil de; her devirde adam olmaya” her şeyden daha çok önem verir. Ki, adam olmak da bu değil midir zaten… Buradaki “adam” kavramı cinsiyet anlamında değil, tabii ki…

Değişen yönetimlere göre de tavır takınan (-ki orada da menfaat söz konusudur) böyle insanlar için Uğur Mumcu’nun  söylediği güzel bir cümlesi vardır. “Haklıdan yana değil de, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar.”

Peki bu anlattığım özellikteki kişiler  nerede ya da nerelerde bulunur?
Her yerde canım, sormaya gerek var mı?… Siyasette, ticarette, işte, ilşkilerde vs…
Çevrenize bir dikkatli bakın yeter.
Kolayca görürsünüz…