Halka gitmek mi, halkı ezmek mi?

Referandum, demokrasisi olan bir ülkede demokratik bir yöntemdir; OHAL koşullarında ve KHK’lar gölgesinde ise haksızlık ve adaletsizliğin zora, baskıya dayalı kabul ettirilmesidir.

Anayasal hak olan referandum, anayasaya aykırı amaçlar için kullanılıyorsa bunun adı nedir?

Anayasa, “OHAL kararnamesiyle hiçbir kalıcı işlem gerçekleştirilemez, kanunlarda değişiklik yapılamaz” diyor ama rejimi ve sistemi değiştiren kalıcı uygulamalar hiçbir engele takılmadan “Ben yaptım oldu” mantığı ile hayata geçiriliyor.

Yürürlükteki anayasaya göre seçilip,anayasaya bağlı kalacağına ant içip; “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” temel ilkesini ayaklar altına alıp, toplumun yarısının oyunu almasına rağmen; toplumun tümünün cumhurbaşkanı olduğunu dilinden düşürmeyen ama kendisine oy vermeyen toplumun diğer yarısını “öteki” ilan edip ayrıştıran, düşmanlaştıran Cumhurbaşkanının öncülük ettiği bir referandum ne kadar demokratiktir?

Temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı; binlerce akademisyeninin işine sön verilip akademinin tümden tasfiyesine başlanıldığı; 6 milyon oy almış bir partinin eşbaşkanlarının da içinde bulunduğu 12 milletvekilinin hapsedildiği; HDP ve DBP’nin tüm belediye başkanlıklarına kayyum atanıp bir kısmının hapse atıldığı; onikisi Cumhuriyet Gazetesine ait olmak üzere, 170 civarında gazetecinin tutuklu bulunduğu; 10 bin civarında HDP’li, DBP’li yönetici ve üyesinin

gözaltında ya da tutuklu olduğu bir siyasal atmosferde yapılacak olan referandum ne kadar meşrudur?

15 Temmuz 2016’dan bu yana çıkarılan kararnamelerin hiçbiri meclise getirilip oylanmadığı, “parlamenter rejimle yönetiliyoruz” denilip parlamentonun devre dışı bırakıldığı; iktidar tarafından devletin tüm imkanlarının sınırsız bir şekilde kullanılıp referandum çalışmalarının yapılarak eşit olmayan koşulların yaratıldığı bir düzende halkoylaması, millet iradesini ne kadar yansıtır?

Referanduma sunulan Anayasa taslağının kendisi, güçler ayrılığını tümüyle ortadan kaldırırken; cumhurbaşkanına yürütme yetkisi yanında yasama ve yargıya da egemen olma hakkını verip böyle bir anayasanın da halk oylanmasına sunulması nasıl demokratik olabilir?

Sayın Cem Eroğul’un 9 Nisan 2017 Birgün Pazar’da “Bir hafta kala üç ders” başlıklı makalesinde belirttiği gibi; bu anayasa değişikliği 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın gerisine düşen bir taslak olmasına rağmen yapılmak istenenlerin demokrasiye uygun olduğu söylenebilir mi?

Meclisi feshetme yetkisi dahil başbakanın kim olacağına, yürütmenin kimlerden oluşacağına, kimlerin vali ve kaymakam olacağına karar veren;Anayasa Mahkemesinin ve HSYK’nın (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) üyelerinin çoğunun cumhurbaşkanı tarafından atandığı tek adam rejiminin oylanacağı bir referandum nasıl demokratik olabilir?

Sonuç: Temel hak ve özgürlükler halk oylamasına sunulamaz.

Olağanüstü hal koşullarında yapılan bir halkoylaması meşru olamaz