Eğitimle İkigai kazandırılabilir mi?

İKİGAİ Japonların mutlu yaşamalarının sırrıdır. İKİGAİ” iki sözcüğün birleşmesinden oluşuyor. “İKİ” hayat, “GAİ” hedef, amaç ve gaye anlamına geliyor. Yani ikigai bir hedefe, gaye ya da arzuya hiçbir zorlama olmadan içten ve kendiliğinden bağlılık hissetme duygusudur.

Ikigai “varlık nedeni” anlamına gelen Japonca bir kavramdır. “Ikigai” kelimesi genellikle kişinin hayatındaki değer kaynağını veya hayatını değerli kılan şeyleri belirtmek için kullanılır. Türkçeye çevrildiğinde kelime kabaca “uğruna yaşadığınız şey” ya da “sabah uyanma sebebiniz” anlamına gelir.

Bireyin ikigai’ı onlar için kişiseldir ve yaşamlarına, değerlerine ve inançlarına özgüdür. Bireyin içsel benliğini yansıtıp bunu sadakatle ifade ederken, bireyin kendini rahat hissettiği bir zihinsel durum yaratır. Kişinin ikigai hissetmesini sağlayan faaliyetler asla bir bireye zorlanmaz; genellikle kendiliğinden olurlar ve her zaman istenip üstlenilirler, bireysel tatmin ve hayata anlam duygusu verirler.

Okinawa kültüründe ikigai “sabah kalkmak için bir sebep” olarak düşünülür; hayatın tadını çıkarmak için bir sebeptir. Bir TED KonuşmasındaNational Geographic muhabiri Dan Buettner ikigai’yi bölgedeki insanların bu kadar uzun ömürlü olmasının nedenlerinden biri olarak öne sürmüştür.

İkigai kelimesi genellikle kişinin hayatındaki değerin kaynağını veya hayatını değerli kılan şeyleri belirtmek için de kullanılır. Ayrıca bu kelime, bireylerin yaşamlarının değerli olduğunu düşündüğü zihinsel ve ruhsal koşullara atıfta bulunmak için de kullanılır. Kişinin mali durumu ile bağlantılı değildir.

Bir kişi şimdiki zamanın karanlık olduğunu düşünüyor olsa da, aklında bir hedefi varsa, ikigai hissedebilir. Kişiyi ikigai hissettiren davranışlar, kişinin yapmak zorunda olduğu eylemler değildir; bunlar doğal ve kendiliğinden gerçekleşen eylemlerdir.

“insanlar gerçek ikigai’yi sadece kişisel olgunluk, çeşitli arzuların memnuniyeti, sevgi ve mutluluk, başkalarıyla olan karşılaşmalar ve yaşamın değeri hissi temelinde; kendilerini göstermeye doğru ilerlediklerinde hissedebilirler. ” 

Okullarda nasıl matematik, fizik öğretiyorsak, ikigai kültürünü eğitim müfredatına yerleştirerek okullarda çocuklara bir davranış olarak kazandırabiliriz. Ancak öncelikli olarak bu kültürün ailede çocuğa verilmeye başlanması gerekir. Ailede bu kültürün olması, okullarda çocuklara bu kültürün kazandırılmasında kolaylık sağlayacaktır.

Okulun her kademesinde müfredatlar oluşturularak çocuklara bu davranış kazandırılabilir. Böylece çocuk sosyal hayata olumlu anlamda kazandırılmış olur. İkigai davranışını kazanan çocuk; yeniliklere açık olacak, yaptıklarından ders çıkararak davranışlarını sürekli iyileştirecektir, mesleğinde tutkulu ve istekli olacaktır, kendini ve mesleğini derinlemesine bilecektir.

İkigai ’nin kazandırdığı bu davranışlar bugünün nesillerine kazandırılması gereken temel davranışlardır. Çoğunlukla amaçsız, günübirlik yaşayan günümüz genleri ikigai ile anlamsız yaşamlarını anlamlı kılabilirler.

İkigai aynı zamanda öğrencilerin içten motivasyonlarını da artıracaktır. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler eğer ikigai davranışına sahipse okul başarıları artacağı gibi sınavlarda da üstün başarılar elde edebileceklerdir.

İkigai kişinin psikolojik sağlamlığının yanında fiziksel sağlığı için de gerekli bir durumdur. İkigai varlığının daha düşük bir stres seviyesi ve genel olarak sağlıklı olma hissi ile ilişkili olduğu istatistiksel olarak kanıtlanmış bir durumdur. 

Arslan ÖZDEMİR