Cumhur ittifakı ya da rejime meşruiyet arayışı

AKP her seçimde iktidarın ve devletin tüm imkanları ile toplum mühendisliği uygulayarak iktidarının devamlılığını sağladı. Bu bağlamda AKP’nin tek parti iktidarı kaybettiği 7 Haziran 2015 seçimlerinden 5 ay sonra çeşitli siyasal manevralar yaparak 1Kasım erken seçimlerinde yeniden iktidar olması hala hafızalarda canlılığını koruyor. Bu erken seçime hazırlık bağlamında yarattığı baskı ve terör ortamında Ankara Gar meydanında Türkiye’nin en büyük kitle katliamı gerçekleşti. Seçimin son ayında ise Osmanlı Ocakları, Ülkü Ocakları ve Nizam-ı Alem Ocakları tarafından ortaklaşa yaratılan sokak terörü ile AKP dışındaki partilerin seçim faaliyetlerini sürdüremez hale getirildi. O günlerde Başbakan Davutoğlu “Ankara’daki patlamalardan sonra oylarımız arttı” demişti. Bugün de AKP’nin medya kalemşoru Abdülkadir Selvi, “Afrin harekâtından sonra AKP oyları arttı” diyerek benzer bir dönemin yaşandığını ve yaşanacağını ima ediyor.

Toplumu saflaştırması, sistem krizini derinleştirerek bunu fırsata dönüştürme siyasaltaktiğin sürdürmeye devam ediyor. Cumhur ittifakı projesi ve buna bağlı olarak parlamentoya sunduğu seçim yasası değişiklikleri, Türk tipi baş- kanlık rejimine geçişi sağlayacak yeni bir siyasal ve toplumsal saflaşma yaratmayı amaçlıyor. AKP-MHP ve BBP’nin milli mutabakatı ile oluşan bu saflaşma OHAL,KHK, savaş ve seferlik üzerinden kurgulanan yeni rejimin totaliter standartlarını oluşturuyor. Cumhur ittifakının karşısında CHP-İyi Parti-SP tarafından oluşturulmaya çalışılan bir seçim ittifakı daha var. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi bir adayla başkanlık seçimlerine katılmaya hazırlanan bu blok, müesses nizamı korumak için şaibeli bir seçime meşruiyet kazandırmayı ve yeni rejimin kırılma noktası olan başkanlık kurumu ile parlamento dengesini değiştirmeyi amaçlıyor.

Efrin savaşı yoğun bir şekilde sürerken, AKPMHP koalisyonu kendi geleceklerini garantiye alacak seçim yasası değişikliği teklifini sunarken, tek tip elbise uygulamasını erteliyor. Savaşın yükünü ve bütçe açığını gidermek yeni bir özelleştirme başlatarak Şeker Fabrikaları’nı satışa çıkarıyor. Her şeyi “Cumhur ittifakı” üzerinden kurgulayan AKP, aynı zamanda Efrin savaşının yarattığı siyasal ve sosyal saflaşma üzerinden bir erken ve baskın seçim planını gündeme alıyor. Bugünden yarına bütün bir siyasal ve toplumsal süreci derinden etkileyebilecek bir sorun olmasına karşın, asıl amacın HDP’nin tasfiyesi üzerine kurgulandığı anlaşılıyor. .

Seçim yasasındaki yeni düzenlemeler, “Sandıkların birleştirilerek taşınması, aynı mekanda olmalarına karşın seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanması, mühürsüz zarfların geçerli sayılması, sandık başkanlarının sadece kamu görevlileri arasından seçilmesi, sandık başkanı ve üyelerine ait olan güvenlik görevlisi çağırma yetkisinin seçmene de verilmesi, il ve ilçelerde düzeyinden seçim müdürlerinin değiştirilmesi” gibi değişiklikler doğrudan HDP ve HDP’li seçmene yöneliktir. Askeri darbe dönemlerinde bile yapılmayan bu değişiklikler ile AKP, HDP’yi baraj altına çekerek milletvekillerini kendisine dahil etmeyi ve böylelikle parlamentoda tek başına çoğunluk sağlamayı hedefliyor. Bu tedbirlere ek olarak hükümet, önümüzdeki süreçte HDP üzerindeki baskıyı artırarak milletvekillerini ve üyelerini tutuklamayı sürdürebilir, kapatma davası açabilir, YSK yoluyla veya çeşitli yöntemlerle seçimlere katılmasını engelleyebilir.

Sonuç olarak önümüzdeki süreçte, serbest, adil ve demokratik değil, sonucu önceden belli olan/olacak şaibeli bir seçim yapılacaktır. Bu seçim,tek devlet,tek millet,tek inanç,tek kültür, tek adam sistemine dayalı rejim değişikliğine meşruiyet kazandıracaktır. Totaliter siyaset ile demokratik siyasetin saflaşmasını gerektiren bu siyasal operasyonu sessizce kabul edecek miyiz? Yoksa kitle hareketinin gücüne, dinamizmine ve yaratıcılığına olan inancımız koruyarak başka seçenekler mi yaratacağız? Tüm sol ve sosyalist güçler biraya gelerek acilen bu soruya yanıt aramalıdır.

Şaban İBA