back to top
Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Şaban İBA

Şaban İBA

Şaban İBA
188 HABERLER 0 YORUMLAR

Eğitimde müfredat sorunu!

Kapitalist toplumda, eğitimden sanata, ekonomiden politikaya kadar her alanda sistemin temel işleyişi meta ilişkileri haline dönüştü. İnsan ilişkileri dahil her şey metalaştı ve pazarda alınıp satılır hale geldi. Emperyalist çağda ise eğitim ve öğretim ilişkileri...

Solun Durumunu Yeniden Düşünmek!

Devrim, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde siyasal birlik ve ittifaklar, ideolojik, siyasal ve örgütsel bakımdan ilkesel bir sorundur. Çünkü birlik ve ittifaklar sorunu tarihsel olarak sınıf ve kitle hareketinden, sınıf mücadelesi perspektifinden ve toplumsal devrimin...

Küresel hegemonya yarışında yeni dönem!

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki ideolojik, siyasal, askeri ve stratejik küresel hegemonya yarışı başlıca üç alanda, 1.Konvansiyonel ve nükleer silahlanma, 2.Balistik füze ve uzay çalışması, 3.Ulusal kurtuluş savaşlarına çok yönlü destek...

Fundamentalizm ya da köktendincilik

1.Fundamentalizmin kökeni Latince “temel, esas, esaslı” gibi anlamlara gelen “Fundament” sözcüğünden türetilen fundamentalizm kavramı, 1910-1915 yılları arasında Amerikalı Protestan ilahiyatçıların 90 makalesinden oluşan “The Fundamentals”(Temel Prensipler) adı altında yayınlanan bir yazı dizisiyle ortaya çıktı. Modernlikle ve...

Abdülhamit’in istibdat rejimi ve hafiye teşkilatı-2

Hafiyeler ençok sohbetlerin bol olduğu kahvehanelerde konuşlanmışlardı. Bunun yanı sıra sohbetin bol olduğu berber dükkanları, camiler, sokaklar, hamamlar, kayıklar, mezarlıklar ve han odaları ve evlerden de yararlanırlardı. Evlerde yapılan aile toplantıları, bayram ziyaretleri, gece oturmaları, düğünler, nişanlar,...

YENİ EKLENENLER