Bilim insanları, bir litre şişe suyunda çeyrek milyon görünmez nanoplastik parçacık buldu

Plastik kirliliği, gezegenimizin en büyük çevre sorunlarından biri. Plastik atıklar, doğada yıllarca bozulmadan kalıyor ve hayvanlara, bitkilere ve insanlara zarar veriyor. Plastik atıkların bir kısmı da küçük parçalara ayrılıyor ve su kaynaklarımıza karışıyor. Bu parçalara nanoplastikler deniyor.

Nanoplastikler, gözle görülemeyecek kadar küçük plastik parçacıklar. Bir milimetrenin milyonda biri kadar boyutlara sahip olan nanoplastikler, şişe suyu gibi içme sularında da bulunabiliyor. Ancak bu nanoplastiklerin ne kadar yaygın olduğu ve sağlığımıza ne gibi etkileri olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, bu sorulara cevap aramak için yeni bir yöntem geliştirdi. Araştırmacılar, ilk kez çift lazer kullanarak özel bir mikroskopla şişe suyundaki nanoplastikleri incelediler. Bu yöntem sayesinde, daha önce tespit edilemeyen çok küçük nanoplastikleri de gözlemleyebildiler.

Araştırmanın sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı. Buna göre, araştırmacılar, 10 farklı markanın şişe suyundan aldıkları bir litrelik örneklerde ortalama 247 bin adet nanoplastik parçacık buldular. Bu parçacıkların büyük çoğunluğu polipropilen (PP) adlı plastik türündendi. PP, şişe kapaklarında ve etiketlerde kullanılıyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Yunuen Montelongo, “Bu çalışma, şişe suyundaki nanoplastik kirliliğinin boyutunu ortaya koyuyor. Bu nanoplastiklerin insan sağlığına ne gibi etkileri olabileceğini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.” dedi.

Araştırmanın diğer yazarlarından Prof. Dr. Richard Palmer ise “Bu çalışma, nanoplastikleri tespit etmek için yeni bir yöntem sunuyor. Bu yöntem sayesinde, nanoplastiklerin kaynaklarını, dağılımlarını ve davranışlarını daha iyi anlayabiliriz.” diye konuştu.

Araştırmacılar, bu yöntemi diğer içme sularında ve çevresel örneklerde de uygulayarak nanoplastik kirliliğinin boyutunu daha geniş bir şekilde belirlemeyi amaçlıyorlar.