Aşırılık yanlıları zihinsel açıdan daha az yetenekli

İngiltere’de yayınlanan bir araştırmada aşırılık yanlısı bireylerin zihinsel açıdan diğer insanlara göre daha az yetenekli oldukları ortaya kondu.

İnsanların cinsiyet, yaşam yeri, sosyal konumu, çevresi, fikir ve ideolojilerinin belirlenmesinde önemli faktörlerin olduğu uzun zamandır biliniyordu.

Ancak Cambridge Üniversitesi’nde bir grup bilim insanı yayınladıkları bir araştırmada fikir ve ideolojilerin benimsemesinde bilişsel kararların önemli rol oynadığını gösterdi.

Farklı fikirlere sahip olanlar aynı zihinsel testlerden geçti

Araştırmacılar bu çalışmaları ile zeka, hafıza, dil hakimiyeti, akıl yürütme, karar verme kapasitesi, konsantrasyon, problem çözme kabiliyeti, algılama ve öğrenme gibi bilişsel işlevlerin siyasi, milliyetçi ve dogmatik inançlar gibi dünyanın farklı ideolojilerini şekillendirip şekillendirmediğini sorguladı.

ABD’de 22 ila 63 yaşlarında farklı görüşlere sahip 330’dan fazla katılımcı iki hafta boyunca 37 nöropsikolojik görev ve 22 kişilik anketine katıldı. Ayrıca katılımcılara yaptırılan zihinsel egzersizlerin tarafsız şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Aşırıcılar, kompleks problemleri çözmede zorlanıyor

Çalışmanın sonuçları özellikle aşırılık yanlısı olanların kompleks problemleri çözmede diğerlerine göre daha fazla zorlandığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr Zmigrod, “Karmaşık problemleri işlemek için zorlanan bireyler veya beyinler, dünyayı basitleştiren aşırı ideolojilere veya otoriter ideolojilere daha kolay ikna olabilir” diyerek, aşırılık yanlılarının genellikle duygularıyla baş etmekte daha çok zorlandıklarını belirtti.

‘Muhafazakarlar daha yavaş ve ihtiyatlı bir strateji benimsiyor’

Söz konusu araştırmada dogmatizme, yani şüphe ve eleştiriyi kategorik olarak reddeden katılımcıların yapılan testlerde kanıtların algılanması ve işlenmesinde bir sorun yaşadıkları görüldü.

Araştırmanın bir başka bulgusu da muhafazakar görüşleri benimseyen bireylerin, daha yavaş ve ihtiyatlı bir strateji benimsedikleri oldu.