Aşırı Karbon Salınımının Çevrede Yarattığı Tehlikeler

Yaşadığımız çevrede kirlenen hava sonucunda, havadaki asidik kirlilikler su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına dönüşerek toprağa düşmektedir. Bu ise ağaç ve her türden bitki ile birlikte diğer canlıların da yaşamını tehdit edebilmektedir. Çoğu alanlarda yoğunlaşan bu asidik kirlenme ve yağışa dönmesi sonucu, çevredeki bitkilerin ve ağaçların kurumasına neden olabilmektedir. Hatta buna en can alıcı örnek ABD’deki Bakır dağlarıdır. Burada tek bir ot bile yetişemez olmuştur. Çünkü İşletme sırasında çevreye yayılan gazların ve fabrika dumanları doğal örtüyü yok etmiştir.

Aşırı kirlenme ve havaya bırakılan karbon türevlerinin salınımı sonucunda doğal denge bozulmakta, bu ise doğal afetlere yol açar. Bu afetler ise sel, erozyon, kuraklık vb.dir. Havaya en çok karbon türevleri salınımı bırakan sektörler ise; çimento sanayi, seramik sektörü, Jeotermaller, taşıtlar, termik santraller ve diğer bir çok sektör havaya karbon salabilmektedir.

Endüstri Devrimi’nden bu yana sanayileşmenin artması ve şehirleşmenin artması, dünya nüfusunun artması gibi artışlar enerji kaynaklarına olan ihtiyacı da arttırmıştır.

Fosil enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ortaya çıkan sera gazının karbon ve karbondioksitten oluşması, atmosferdeki gaz birikimini arttırmaktadır. Bu karbon ve türevlerinin çıkışı karbon türevleri salınımı olarak bilinmektedir. Bu ise sera etkisi yaratmaktadır.
Sera etkisi yapan Kükürt ve Azot oksitler yağmurlarla asit oluşturup, asit yağmurları şeklinde yeryüzüne düşer.
Bu durumun asıl oluşum nedeni ise şöyle olmaktadır. Su buharı miktarı, suyun doğal çevirimi ile sabit kalırken, Karbondioksit miktarı sanayi devriminden günümüze artarak devam etmektedir. Karbon türevleri havada arttıkça, havadaki denge karbon lehine değiştiği için, asidik oluşumlar artarak, asit yağmurlarının daha çok yeryüzüne düşmesine neden olmaktadır. Bu ise bulunulan çevrenin çölleşmesine ve canlı yaşamının sonlanmasına sebep olmaktadır.
Karbon türevleri salınımı, gazların atmosferde asılı kalarak, hava sirkülâsyonlarının engellenmesine, atmosferik faaliyetlerin yavaşlamasına, atmosferde radikallerin oluşmasına ve atmosferin özelliklerinin bozulmasına neden olarak küresel sorunlara yol açar.

Bu küresel sorunlardan biri de küresel ısınmadır. Karbon türevleri salınımı arttıkça, küresel ısınma sorunu da büyümektedir. Küresel ısınmanın etkileri sonucunda, buzullar erimekte, hayvanların nesli tükenmekte, canlı hayatı riske girmekte, iklim değişmektedir. Bununla beraber enerji kaynakları da bilinçsizce tüketilmektedir. Bu tüketim ise canlı yaşamının sonunu yaklaştırmaktadır.

Bu süreçte ya hiç yağış düşmemekte yada aşırı yağışlar yağarak felaketlere yol açabilmektedir. İki durumda havadaki karbon türevlerinin artması sonucu sera etkisinin artmasıdır. Karbon türevleri salınımının artması sonucu bunlar yaşanacaktır.