Ankara 9. İdare Mahkemesi, ODTÜ Yurt Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri iptal etti

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yurt Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin bazı maddeleri iptal etti. Mahkemenin kararına göre, özellikle “genel ahlak” ve “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret” gibi ifadeler, öğrencilerin yurtlardaki haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikte yer alan “genel ahlak” kavramının belirsizliği, bu maddenin keyfi bir şekilde kullanılabileceği endişesini doğuruyordu. Mahkemenin kararı, öğrencilerin siyasi görüşleri, dini inançları veya yaşam tarzları nedeniyle “genel ahlak”a aykırı olarak yorumlanarak yurttan uzaklaştırılmalarının önüne geçmiş oldu.

Diğer bir madde ise öğrencilerin yurtlarda “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunmaları” halinde yurttan uzaklaştırılabileceğini hükme bağlıyordu. Bu madde de, öğrencilerin ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve siyasi muhalefeti baskıladığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Mahkemenin iptal kararı, öğrencilerin yurtlardaki haklarını koruma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın etkisiyle öğrenciler, yurtlarda daha özgürce yaşayabilecek ve ifade özgürlüklerini daha rahat kullanabilecekler.

Mahkemenin İptal Ettiği Diğer Maddeler

Mahkemenin kararıyla birlikte, yönetmelikte yer alan bir diğer madde de iptal edildi. Bu madde, öğrencilerin yurtlarda “yasalara ve ilgili düzenlemelere aykırı biçimde” bayrak asmalarını, sembol kullanmalarını, marş söylemelerini ve “ideolojik resim” taşımalarını yasaklıyordu. Mahkeme, bu maddenin de öğrencilerin siyasi ve dini özgürlüklerini kısıtladığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.

Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin ODTÜ Yurt Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere karşı verdiği iptal kararı, öğrencilerin yurtlardaki haklarını koruma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın, öğrencilerin ifade özgürlüklerini güvence altına alması ve yurtlarda daha demokratik bir ortamın oluşmasına katkı sağlaması beklenmektedir.