Yeni başlayanlar için Atatürkçülük Rehberi

Tüm din, inanç ve ideolojilerde olduğu gibi Atatürkçülük ve Atatürkçüler de yekpare değildir. Muhtelif gurup ve fraksiyonlar ihtiva etmektedir. 10 Kasım paylaşımlarına bakarak kimin hangi fraksiyonun sempatizanı olduğunu anlamaz zor değildir. Bir çok fraksiyondan benim de akraba, arkadaş ve tanıdıklarım var. Bu bakımdan, yılların tecrübesine dayanarak ve bu son 10 Kasım paylaşımlarını da dikkate alarak tespit ettiğim belli başlı fraksiyonlar, gelişigüzel olarak şöyle sıralayabilirim;

Hayvanseverler Fraksiyonu: Bunlar ne yapar eder, Atatürk’ün bir köpekle olan yahut bir hayvanı severken gösteren posterini bulur paylaşırlar.
Militer Doktrinciler: Askeri kıyafetli poster paylaşırlar.

Muasır Medeniyetçiler: Balo salonlarında dans ederken gösteren smokinli, papyonlu, sivil kıyafetli posterleri tercih ederler.

Ağır Nasyonalistler: Türkçülüğü ön plana çıkarır, paylaşılan kalpaklı posterlere mutlaka “Ne mutlu Türküm” sözünü yazdırırlar. Atatürk olmasa adlarının Yorgo yahut Eleni olacağına inanmışlardır.

Andımızcılar Fraksiyonu: Yaşları ne olursa olsun ilkokul önlüğü giyip Anıtkabirde resim çektiren pek fanatik bir fraksiyondur.

Halkçı Romantikler: Kırlarda gezerken, salıncakta sallanırken, denizde yüzerken, köylülerle sohbet ederken, tarlada çift sürerken yahut zeybek oynarken çekilmiş resimleri tercih ederler.

Figüratifler: Bu fraksiyon daha bürokratik ve resmi bir fraksiyondur. Ciddiyetin ve resmiyetin ifadesi olarak poster yerine siluet paylaşmayı tercih ederler.

Ozankayacılar Gurubu: Başında mülkiyeli bir hocanın bulunduğu bu gurubun, benim kuşaktan mülkiye camiası içinde sempatizanı çoktur.

Mustafa Kemalin Askerleriyizciler: Gurubun belkemiğini kadınlar, askere elverişli olmadığı raporu alanlar ve bedelliler oluşturur. Bu kliğin başında, yakın tarihte din değiştirip Müslüman olduğunu ilan eden meşhur bir kişi olduğu söylense de kesin değildir.

Sonerciler Fraksiyonu: Marx, Che Guevara ve Deniz Gezmiş gibi isimlere vurgu yaparak komünist terminoloji kullandığı bilinen bu fraksiyon illegaliteye önem verdiğinden örgüt yapısı hakkında halka açık pek bir malumat bulunmamaktadır. Adını, bilimsel sosyalizm tezlerine olan katkısıyla duyurduğu rivayet edilir ve bu nedenle hemen hemen tüm sol ve sosyal demokrat cenahın teveccühüne mazhar olur.

Ben Atatürkçü Değilimciler: 80 darbesiyle “ihtilalci sol” fraksiyonların yuvaya alenen dönüşüyle birlikte kendini gösteren Atatürkçülük krizi ortamında, ‘Ben Atatürkçüyüm’ gurubuyla eşzamanlı ortaya çıkmış olan ve esas olarak okumuşların ve sol gurupların rağbet ettiği, isim babalığını Nadir Nadi’nin yaptığı bir guruptur. Bu guruba Atatürkçü beğendirmek zordur. “Ama olmaz ki, Atatürkçülük bu değil ki” diye sitem eden birini görürseniz bilin ki bu gurubun sempatizanıdır.

Ben Atatürkçüyümcüler: ‘Girişimci Atatürkçüler’ olarak da bilinir. Mevzuyu siyasi kariyere ve paraya tahvil etme konusunda en başarılı fraksiyondur. Bu gurubun önemli isimlerinin başında Kürtlerin ‘katırcı’ diye bildikleri biri gelmektedir.

Pozcular Fraksiyonu: Siyasetçilerin ve mütekaitlerin ekseriyette olduğu bu guruptakiler, her 10 Kasımda aslanlı yolda, mozole önünde yahut anıtsal binanın merdivenlerinde grup halinde yahut ferdi olarak kameralara verdikleri pozlar veya çektikleri selfilerle tanınırlar. Sağda solda, ileride geride, her cenahta bulunurlar. Dağınık ve etkisiz bir merasim fraksiyonudur.

Nostaljikler: Gösterişe önem vermeyen ve pek poster paylaşmayan bu gurup, her 10 Kasım sabahı 09:05 civarında bir çerezcinin yahut alkol satan bir büfenin yakınında saygı duruşunu tamamladıktan sonra çerezciden beyaz leblebi, büfeden de yetmişliğini alıp akşamı bekler. Ancak şimdiki rakılar gayrimilli sermayenin fabrikalarında üretildiğinden Her 10 Kasımda kullanılmak üzere saklanan, tekel dönemine ait yeni kulüp şişesine boşaltıp o şişeden servis ederler. Akşamcılar olarak da bilinirler.

Sonsuzcular: “Atam izindeyiz” sloganından dolayı ‘İzciler’ olarak da tanınan bu fraksiyon, 10 Kasım’dan ziyade, 1938 rakamına mistik bir önem atfeden esoterik bir fraksiyondur. 8 rakamı, sonsuzluğun ve zamandan ve mekandan münezzeh oluşun bir sembolü olarak yan yatırılır.

Bir de benim de sempatizanı olduğum ‘Ahlatlıbel fraksiyonu’ vardı. Bu fraksiyon, Atatürk’ü paltosunu üstüne çekmiş, başında kalpağıyla karlar üzerinde dinlenirken gösteren posteriyle tanınırdı, lakin posterin propaganda amaçlı bir konfigürasyon olduğu ortaya çıkınca fraksiyon dağıldı.

Kemalistler mi? Onlardan uzak durun.

M. Şirin ÖZTÜRK
Latest posts by M. Şirin ÖZTÜRK (see all)