back to top

M. Şirin ÖZTÜRK

Lütfen Beni Hatalı Olduğuma İkna Edin

Sınırlı bir idrak kapasitesiyle lanetlenmişim. Beynimin çevremde olup bitenin çok az bir kısmını, yargı, inanç ve duygu süzgecimden geçirip işlediğini biliyorum. Bana ‘iyi’ geleni...

Sen o’sun!

Başlık, Hint düşünüşündeki meşhur “Tat Tvam Asi” ifadesinden mülhemdir. İnsan halimizin tarifsiz tarifidir. İnsan fiziki donanım ve kabiliyetler bakımından tabiattaki en beceriksiz en zayıf...

Din ile Bilim Arasında Çatışma Var mı?

Var yahut yok bize ne? Biz de her zaman din oldu ama hiçbir zaman bilim olmadı. Haliyle başka yerlerde bu ikisinin arasında bir çatışmanın...

Sıkı tutunun, düşüyoruz

Karşılaştığımız meseleleri ehil biriyle konuşmak, fikrini almak ihtiyacı hissederiz. Benim de böyle durumlar danıştığım, meyhane ehli biri var. Dedim ki pirim gözünü kadehin aynasından...

Yeni başlayanlar için Atatürkçülük Rehberi

Tüm din, inanç ve ideolojilerde olduğu gibi Atatürkçülük ve Atatürkçüler de yekpare değildir. Muhtelif gurup ve fraksiyonlar ihtiva etmektedir. 10 Kasım paylaşımlarına bakarak kimin...

YENİ EKLENENLER