Vurun sağlıkçıya: Ocakta 57 şiddet vakası

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) hazırladığı yeni rapora göre ocak ayında 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet vakasında 57 sağlık çalışanı mağdur oldu.

Özellikle Covid-19’un Omicron varyantıyla beraber vaka sayılarının artmasıyla beraber şiddet vakalarının da arttığı belirtilen raporda “Caydırıcılığı olmayan cezalarla birlikte her geçen gün boyutu artan sağlıkta şiddet, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptı” dendi.

TBMM’de 2020 yılında sağlıkta şiddeti önleme yasası kabul edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yasanın kabul edilmesinden sonra Twitter’dan şöyle demişti: “Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.”

Ancak kabul edilen yasa da sağlıkta şiddeti önlemeye yetmemişti. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten 2021 yılında artan şiddet vakaları nedeniyle 1200’den fazla doktorun yurt dışı başvurusu için TTB’den ‘iyi hal belgesi’ aldığını söylemişti.

‘Cezalar caydırıcı değil’

Sağlık-Sen’in son raporuna göre 30 şiddet vakasının 24’üne hasta ve hasta yakınları, birine yönetici, beşineyse kendini bilmez kişiler neden oldu.

68 saldırgandan sadece 17’sinin tutuklandığının altını çizen sendika şunları söyledi: “Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklemektedir. Bunu, her ay rakamlar net şekilde ortaya koymaktadır. Artık bu gidişata ‘dur’ demek elzem bir durum haline gelmiştir. Başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların bir an önce somut adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde alarm veren sağlıkta şiddet, sağlık sistemine ciddi anlamda zarar vermeye devam edecektir.”

25 saldırgan hakkında hiç işlem yapılmadı

65 saldırganın 25’i hakkında herhangi bir işlem yapılmazken gözaltına alınan 11 saldırgan serbest bırakıldı. 14 saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı, kamu görevlisi bir saldırgan açığa alındı.

Kayda geçen şiddet olaylarının 20’si hastanelerde, beşi aile sağlığı merkezlerinde, beşi ise saha çalışmaları esnasında meydana geldi.

Ocak ayı boyunca 17 hemşire, 16 doktor, 12 acil sağlık hizmetleri çalışanı, iki güvenlik görevlisi, 10 diğer sağlık çalışanı grubuna şiddet uygulandı.