Türkiye’nin Eğitim Krizi: OECD Raporu, Düşük Yatırımlar ve Düşük Kaliteyi Ortaya Koyuyor

OECD, eğitim alanında 38 üye ülkesinin verilerini karşılaştıran “Bir Bakışta Eğitim 2023” raporunu yayınladı. Rapora göre, Türkiye eğitim yatırımlarında son sıralarda yer alırken, eğitim kalitesi ve eğitim sonuçları da OECD ortalamasının altında kaldı.

Rapora göre, Türkiye öğrenci başına yıllık harcamada 40 ülke arasında 38’inci sırada yer aldı. Türkiye’de öğrenci başına yıllık harcama 5 bin doların altındayken, OECD ortalaması 11 bin 400 dolar. Türkiye ayrıca 6-15 yaş arası öğrenci başına yapılan toplam harcamada da 40 ülke arasında 39’uncu sırada yer aldı. Türkiye’de bu yaş grubunda öğrenci başına yapılan toplam harcama 50 bin doların altındayken, OECD ortalaması 112 bin dolar.

Türkiye’nin eğitim yatırımlarının düşük olmasının bir nedeni de özel finansman payının yüksek olması. Rapora göre, Türkiye ilk ve ortaöğretimde özel finansman payında OECD ülkeleri arasında en yüksek oranlardan birine sahip. Türkiye’de ilk ve ortaöğretimin finansmanının yüzde 20’si özel kaynaklardan karşılanırken, OECD ortalaması yüzde 9’da kalıyor.

Türkiye’nin eğitim yatırımlarındaki bu düşük seviye, eğitim kalitesi ve eğitim sonuçları üzerinde de olumsuz bir etki yaratıyor. Rapora göre, Türkiye 25-34 yaş grubunda lise diplomasına sahip olmayanların oranında OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerden birine sahip. Türkiye’de bu yaş grubunda lise diplomasına sahip olmayanların oranı yüzde 15 iken, OECD ortalaması yüzde 14. Türkiye ayrıca ne eğitimde ne de iş hayatında olan gençlerin oranında da OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerden birine sahip. Türkiye’de 18-24 yaş grubunda ne eğitimde ne de iş hayatında olan gençlerin oranı yüzde 25 iken, OECD ortalaması yüzde 15’te kalıyor.

Türkiye’nin eğitim kalitesi ve eğitim sonuçları da OECD ülkeleri arasında en düşük performans gösteren ülkelerden biri. Rapora göre, Türkiye PISA testlerinde de OECD ülkeleri arasında en düşük performans gösteren ülkelerden biri. PISA testleri, 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilgisi becerilerini ölçen uluslararası bir sınavdır. Türkiye’de PISA testlerindeki ortalama puan 454 iken, OECD ortalaması 489.

Bu veriler, Türkiye’nin eğitim alanında ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Eğitim yatırımlarını artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek, eğitim fırsatlarına erişimi genişletmek ve eğitimi işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, Türkiye’nin eğitim politikasının öncelikli hedefleri olmalı.

NHY/ OECD Raporu, PISA 2022 Sonuçları, T24, Diken