Türkiye’de İşsizlik Oranı OECD Ülkeleri Arasında En Yüksek Seviyede

Türkiye’de işsizlik oranı Temmuz 2023’te yüzde 9,4 ile OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerden birinde kaldı. OECD genelinde ise işsizlik oranı yüzde 4,8 ile rekor düşük seviyede seyretti. Türkiye, işsizlik oranında sadece Yunanistan, İspanya ve Lüksemburg’u geride bıraktı.

Türkiye’de işsiz sayısı 3 milyon 291 bin kişiye gerilerken, istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 671 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı yüzde 48,4 ile OECD ortalamasının altında kaldı. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,4 ile OECD ülkeleri arasında en düşük seviyelerden biri oldu.

Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 18 ile OECD ortalamasının iki katından fazla oldu. Genç işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak gerçekleşti. Kadın ve erkeklerin yanı sıra 25 yaş ve üzeri işçiler için işsizlik oranları da OECD ortalamasının üzerinde kaldı.

Türkiye’nin işsizlik sorunu, ekonomik büyümenin istihdam yaratmada yetersiz kalması, eğitim sisteminin nitelikli işgücü yetiştirememesi, kadınların işgücüne katılımının düşük olması ve kayıt dışılığın yaygın olması gibi nedenlerle devam ediyor.

NHY