Sosyal Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Olumlu Etkileri

Sosyal etkinlikler, kişiyi eğlendirmek, yardımlaşmak, yarışmak, faydalı olmak için yapılan sosyal faaliyetlerdir.

Günümüzde müfredatın dışına çıkmayan ve salt akademik başarıyı esas alan  eğitim ortamları tartışılır hale geldi. Araştıran, sorgulayan, düşünen ve üreten kişilere ihtiyaç duyan dünyamız yeni eğitim modellerinin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor.

Geleneksel eğitimci anlayışın temel özelliklerinden birisi, öğrenme ve öğretme sürecinde müfredatı yetiştirme endişesidir. Bu endişeye kapı aralayan bakış açısı, belki de öğretimden eğitime geçilemeyişin temel sebebidir. 

Alışılagelen öğretim anlayışı, öğrencilere mevcut bilgileri ezberletmekten öte bir şey kazandıramaz. Ezberci öğretimden işlevsel öğrenmeye geçmeyi engelleyen temel anlayış da bu olsa gerek. 

Eğitimde çağdaş dünyanın takip ettiği yöntem ve tekniklerin uygulanmaya başlaması gerekir. Eğitimciler, ellerindeki müfredatı bir yol haritası olarak görmeleri ve öğrencilerin edindikleri bilgileri beceriye dönüştürebilmelerinin ortamlarını hazırlama amacı taşımalıdırlar.

Sosyal etkinliklere katılan öğrencilerde görülen temel davranışlar şunlardır:

Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış anlamalardan doğan iletişim kazalarına uğramazlar.

Öğrencilere değişik sosyal etkinliklerle öz güven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıran eğitim kurumları, bireyleri hayata hazırlama konusunda büyük bir işlevi yerine getirmiş sayılırlar.

Özgüveni artan bireyler sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Bu niteliği kazanan bireylerin hayatta başarılı olma konusunda büyük avantajlar elde ettiği unutulmamalıdır. Başarı başarıyı getirir. Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. İyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırarak tepki göstermekten ya da takdir duygularını dile getirmekten geri durmaz.

İş ve sosyal yaşamda başarılı olmanın en temel şartlarından birisi içinde bulunduğu ortamda çevresindekilerle uyumlu olmaktır. Kaynaşma ve dayanışma ruhu içerisinde hareket edebilmek, nerede ve nasıl konuşup, nasıl davranacağını bilebilmek önemli özelliklerdendir. Bu özelliklerin kazanılmasında sosyal etkinliklerin önemi büyüktür.

Anlama ve anlatma alanları ve bu alanların üzerine inşa edildiği dört temel ayak olan okuma ve dinleme (anlama), konuşma ve yazma (anlatım) becerilerinin öğrenme ve öğretme süreci uygulamalarıyla geliştirileceği unutulmamalıdır. Sosyal etkinlikler bu becerileri kazandırılıp geliştirilecek önemli uygulama alanı olarak düşünülmelidir.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)