Şiddet Mağduru Kadın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Alan Çalışması 

Şiddettin her türlüsü toplum kırımcıdır.

Bu alan araştırması Şiddete uğrayan Sağlık çalışanı kadınların yaşadığı psiko-sosyal durumunun tespitine yönelik bir araştırmadır. Araştırma bölgesi Diyarbakır’da çeşitli hastahanelerde çalışan kadın sağlık çalışanlarıdır.100 kadın sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir çalışmadır. Araştırma deneklerle yüz yüze yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca bu araştırma ile TÜBİTAK yarışmasına da katılmıştır.

Araştırmaya katılan kadınlar sağlık çalışanları 20-25( %13)     26-30(%27 )     31-35(%18 )       36-40( %24)    45 ve üstü(%18 ) yaş aralığındadır. Örneklem grubumuzun %47’si Doktor ,%29’u Hemşire %21 ‘i Tekniker %3’ü Teknisyendir. %75’iKamu % 25’i Özel sağlık kurumlarında çalışmaktadır. Medeni durumları; Evli%55,%Bekâr41,Boşanmış%4’tür.

 Örneklem grubumuz. Mesleği 1-5 yıl arası%32,6-10 yıl arası %26, 11-15 yıl arası%15,   16-20 yıl arası %11, 20 yıl üstü yıl arası %16 icra etmektedirler.    

Mesleğinizi icra ederken kendinizi güvende hissediyor musunuz? Sorusuna  %13’ü Evet,%59 Hayır, %25 Kısmen, % 3’ü Cevap vermemiştir.

Çalışma hayatınız boyunca herhangi bir Mobbing’e maruz kaldınız mı? Sorusuna Evet %84,   Hayır%15  %1 cevap vermemiştir. Maruz kaldığınız Mobbing ya da şiddetin cinsiyetinizden kaynaklandığını düşünüyor musunuz? Sorusuna %70 Evet  %29 Hayır,%1 cevap vermemiştir.       

Çalışma hayatınız boyunca sözlü şiddete maruz kaldınız mı? Sorusuna Evet%92,Hayır %6,  %2 cevap vermemiştir. Çalışma hayatınız boyunca fiziksel şiddete maruz kaldınız mı? Sorusuna %20 Evet,%79 Hayır,%1 cevap vermemiştir.

Kadın sağlık çalışanlarının erkek sağlık çalışanlarından daha fazla şiddete maruz kaldığını düşünüyor musunuz? Sorusuna Evet%79,   Hayır%16 Cevap vermeyen %5’tir. Kadın sağlık çalışanlarının erkek sağlık çalışanlarından daha fazla Mobbing’e maruz kaldığını düşünüyor musunuz? Sorusuna %85Evet, %10 Hayır %5 cevap vermemiştir. Kadın sağlık çalışanlarının erkek sağlık çalışanlarından daha fazla ayrımcılığa uğradığını düşünüyormusunuz? Sorusuna Evet%76,Hayır %17,Cevap vermeyen %7’dir. Yaşadığınız ülkenin sağlıkta şiddet/Mobbing/cinsiyet ayrımcılığında etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna Evet%87,Hayır%7,%6 Cevap vermemiştir.

Medeni durumunuzun Mobbing/şiddet/ayrımcılığa maruz kalmanızda etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Evet diyenler %60,Hayır diyenler %40’tır.

Size saldırıda bulunan kişinin cinsiyeti kadın mıydı erkek mi? Sorusuna Kadın%17,Erkek %73,  Diğer %10 cevabı verilmiştir.

Saldırı esnasında diğer hastalardan destek görüyor musunuz? Sorusuna %42 Evet, %44 Hayır,  %14 cevap vermemiştir. Saldırı esnasında çalışma arkadaşlarınızdan destek görüyor musunuz? Sorusuna %87 Evet,  %4 Hayır, %9 cevap vermemiştir.

Olabilecek saldırılara karşı çalıştığınız yerin güvenliğini yeterli buluyor musunuz? Evet%6,   Hayır %81, Kısmen Evet %13 cevabı verilmiştir. Saldırı durumunda hastane yönetiminin yaklaşımını yeterli buluyor musunuz? Evet%8, Hayır%72, Kısmen Evet %16,Cevap yok(4 )

Size saldıran hastayı tedavi etmek zorunda kaldınız mı? Sorusuna Evet%57,Hayır %36,Cevap vermeyenler %7’dir.

Kendinizi çaresiz hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Evet%89,Hayır%8,Cevap vermeyenler %3’tür. Süregelen sağlıkta şiddet olaylarından dolayı “Keşke sağlık çalışanı olmasaydım.” dediğiniz oldu mu? Sorusuna Evet %81,Hayır %10,5 9 Cevap vermemiştir.

Uğradığınız ya da uğrayabileceğiniz saldırılardan/ayrımcılıktan dolayı “ Keşke erkek olsaydım.” dediğiniz oldu mu? Sorusuna Sıklıkla oldu%21,Ara sıra oldu%38,Nadiren oldu%11, Olmadı diyenler %30’dur.

Nöbet veya geç mesai saatlerinde cinsiyetinizden dolayı kötü muameleye maruz kaldınız mı? Sorusuna cevap verenlerin %8’ Sıklıkla oldu,%16’sı Ara sıra oldu,%20’si Nadiren oldu,%56’sı Olmadı cevabını vermiştir.

Uğradığınız/şahit olduğunuz olaylardan sonra kariyerinize son vermek istediğiniz oldu mu? Sorusuna verilen cevaplar; Sıklıkla oldu%25, Ara sıra oldu%29, Nadiren oldu%15,Olmadı%31’dir.

Saldırı sonrası hukuki süreç başlatmayı düşünür müsünüz? Sorusuna %80Evet,%7 Hayır,%13 Cevap vermemiştir. Sağlıkta şiddete/ayrımcılığa karşı hukuki sürece güveniyor musunuz? Sorusuna Evet%10,Hayır%85,Cevap vermeyenler %5’tir. Verilen cezaları yeterli buluyor musunuz? Sorusuna %2 Evet,%97 Hayır,%1Cevap vermemiştir.

Bir kadın olarak sağlıkta şiddet olaylarından dolayı bir savunma sanatı eğitimi almayı düşündüğünüz oldu mu/oluyor mu? Sıklıkla oldu%23,Ara sıra oldu%31,Nadiren oldu%18, Olmadı diyenler %28’tir.

Meslek tercihi yapmak üzere olan kadınlara sağlık alanında çalışmayı önerir misiniz? Sorusuna Evet%25,Hayır%67,Cevap vermeyenler %8’dir.

Ülkenizde kadın sağlık çalışanlarına yönelik Mobbing/şiddet/ayrımcılık konusunda yeterince farkındalık olduğunu düşünüyor musunuz? Sorusuna %8 Evet,%90 Hayır,%2 Cevap vermemiştir.

Araştırmamız göstermektedir ki toplumsal anlamda kadın sağlık çalışanlarına yönelik şiddet temel bir sorundur ve bu sorunun çözümü için yeterince farkındalık oluşturulmalıdır.