Sanal Âlemde Cinsellik

İnsan gerek gerek fizyolojik, gerek sosyal gerekse psikolojik yönden varlığını sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanın belli bir yönde ihtiyacını karşılamak için belli bir yönde etkinlik göstermesi eğilimini güdüler(motivler) sağlar ve bunu elde etmek için davranımda bulunurlar. Bu süreçlerin tümü motivasyon(güdülenme) sürecini ifade eder. Güdüler(motivler) fizyolojik ve sosyal olmak üzere iki türlüdür.

Fizyolojik güdüler temel güdülerdir. Öncelikli olarak doyurulması gereken güdülerdir ve ertelenemezler. Cinsellik bir fizyolojik güdüdür. Açlık, susuzluk kadar insanın doğal güdüsüdür.

Cinsellik güdüsü doyurulurken sosyal güdülerden etkilenilir. Yani insanlar içinde yaşadıkları toplumun normlarına göre bu güdüyü doyururlar. Bu güdü normal bir şekilde doyurulmazsa cinsel sapkınlıklar ortaya çıkar. Bu nedenle cinsel eğitim şarttır. Aksi durumda kulaktan dolma bilgilerle birey sapkınlaşabilir normalde uzaklaşabilir.

Günümüzde cinselliğin internette önemli bir yeri vardır. Bu konuda genelde internette iki türlü bilgi vardır. İlki normal bilgilerdir. Bireyi normal yollardan bilgilendiren, reyin bilmesi gereken bilgilerdir. Ailede veya okulda cinsellik konusunda bilgilendirilmeyenler bu bilgilerle bilgilenebilirler. Bu bilgiler bilimsel, toplumsal normlar çerçevesinde oluşturulan ve herkesin bilmesi gereken bilgilerdir.

Sanal âlemdeki diğer bilgi ise, daha çok pornografik bilgiler veren ve bireyi normalden uzaklaştıran, sapkınlaştıran bilgilerdir. Özellikle çocuk ve gençlerin bu bilgilerden uzak durması gerekir. Sanal âlemde oldukça yaygın olan bu bilgiler herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bilgilerdir. Bu bilgiler normal cinselliği etkileyerek, anormali normalmiş gibi gösteren bilgilerdir.

Yapılan araştırmalara göre sanal âlemin cinsellik alışkanlıkları önemli ölçüde değiştirdiğini ve etkilediğini ortaya koymuştur. Özellikle sanal âlemde her yaştan insanın rahatlıkla ulaşabileceği pornografik filmler sayesinde sapkın davranışlar oldukça artmıştır. Bu durum özellikle evliler arasında olumsuz sonuçlar doğurmakta, aile içi şiddette, boşanmaların nedeni olabilmektedir. Pedofili, zoofili, nefrofili gibi cinsel sapkınlıklar sanal âlemde gösterilen pornografik filmlerin bir sonucudur. Sanal âlemde oluşturulan pornografik siteler aracılığıyla çocuklar tuzaklara düşürülmekte, böylece çocuğun cinsel istismarı gittikçe artmaktadır. Birçok çocuk bu internet sayfaları aracılığıyla cinsel köle haline getirilmiş, bunların bir kısmı istismar edildikten sonra öldürülmüş, bir kısımda uyuşturucu bağımlısı haline getirilmiştir.

Sanal âlemde bunun gibi birçok tehlike çocuk, genç ve hatta yetişkinleri beklemektedir. Çözüm interneti yasaklamak değildir. Önemli olan bu konuda toplumda farkındalık oluşturmaktır. Toplumun yeterince bilgilendirilmesi yasaklamadan çok daha etkili olacaktır. Özellikle okullarda gerekli olan cinsel eğitimin verilmesi bireyi cinselliği bu yollarla öğrenmekten alıkoyacaktır. Pornografinin normal olmadığını öğrenen kişi sanal âlemde bu arayışa girmeyecektir. 

Bu nedenle okullarda belli bir yaştan sonra çocuklara mutlaka cinsellikle ilgili bilgiler verilmelidir. Çocuklar genellikle 2-3 yaş arasında cinsellikle ilgili sorular sormaya başlarlar. Çocukların meraklı olarak sordukları bu sorulara çocuğun anladığı doğru cevaplar verilmeli okula başladıktan sonra cinsel eğitim, eğitim sisteminin bir parçası olarak her kademede verilmelidir. Böylece özellikle çocuklar sanal âlemin insafına bırakılmayacaktır.

Arslan ÖZDEMİR
Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları