Sahte zayıflama ilaçları, Ozempic ve Wegovy’nin kıtlığı sağlık riski oluşturuyor

Sahte zayıflama ilaçları, özellikle engelli hastalar üzerinde ciddi sağlık riskleri yaratıyor

Ozempic ve Wegovy gibi popüler zayıflama ilaçlarının kıtlığı, sahte ürünler için bir pazar oluşturarak obezite tedavisi alanına zarar veriyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçtiğimiz yıl sahte GLP-1-RA (glukagon benzeri peptid 1 reseptör agonisti) ürünlerine ilişkin raporlardaki artışa dikkat çekerek, bu ilaçlardaki küresel kıtlığın sahte ilaçların ortaya çıkmasına neden olduğunu uyardı.

Bu ilaçlar arasında Novo Nordisk’in Wegovy ve Ozempic bulunmaktadır. Novo Nordisk, özellikle Wegovy üretim kapasitesini artırıyor olsa da genel talebin halen arzı aşmaya devam edeceğini, bu nedenle bazı hastaların Wegovy reçetelerini doldurmada zorluk yaşayabileceğini belirtti.

Eli Lilly’nin temsilcileri FOX Business’ın talebine henüz yanıt vermedi. WHO‘ya göre, bu tür kıtlıklar “tıbbi ürünlere erişimi olumsuz etkiler ve genellikle sahte versiyonlar tarafından doldurulan bir boşluk yaratır” ve bu durum özellikle tip 2 diyabet hastaları üzerinde “disproporsiyonlu sonuçlara” yol açabilir.

Sahte versiyonlar genellikle sosyal medya gibi düzenlenmemiş kanallar aracılığıyla satılmaktadır. Dr. Daniel Maselli, Atlanta’daki True You Weight Loss’un araştırma direktörü ve endobaryatrik doktoru, sahte semaglutid ve tirzepatid (Wegovy, Ozempic, Mounjaro ve Zepbound marka adları altında satılan) ilaçların “genel olarak obezite tıbbının zararına olduğunu” belirtti.

Bu sahte ilaçların hem kimyasal yapısını kirlettiğini hem de halkın anti-obezite ilaçlarına güvenini sarsıcı bir etkisi olduğunu söyleyen Maselli, “Bu noktada, yeni bir ilaca karşı sağlıklı şüphecilik, tam anlamıyla güven eksikliğine dönüşür ve bu da obezite hastalarının güvenli ve etkili tedavilere erişimini daha da zorlaştırır” dedi.

Endokrinolog Dr. Jamie Mullally, sahte ilaçların federal sağlık yetkilileri tarafından düzenlenmediği bileşik ilaçlar olduğuna dikkat çekti. FDA, semaglutid veya semaglutid tuzları içeren bileşik ilaç ürünleri konusunda uyarılar yayımlamış ve bunların FDA onaylı olmadığını ve önceden pazarlama incelemesi almadığını vurgulamıştır.

FDA’nın bu konudaki uyarısının ardından Novo, semaglutid içerdiğini iddia eden ilaçları satmakla suçladığı belirli eczanelere karşı hukuki işlem başlattığını duyurdu. Sahte ilaçların testlerinin, “endişe verici düzeyde bilinmeyen kirleticiler içerdiğini” gösterdiğini belirten Novo, özellikle bir örneğin %33’lük bir düzeyde tehlikeli bir seviye içerdiğini belirtti.

Sahte versiyonlar, genellikle kardiyak yan etkiler konusunda doktorları endişelendiren zayıflama ilaçlarının yanı sıra ilacın steril olup olmadığı konusunda daha fazla endişe yaratmaktadır. WHO, bu yanıltıcı ilaçların “toksik reaksiyonlara neden olabileceğini” ve “yetkili makamlar tarafından onaylanmadığını ve kontrol edilmediğini, hijyenik olmayan koşullarda ve kalifikasyonsuz personel tarafından üretilebileceğini ve bilinmeyen kirleticiler içerebileceğini ve bakterilerle kontamine olabileceğini” vurguladı.