Öğretmen Kimin İçin Öğretmen Nasıl Bir Öğretmen Olmalıdır 


Öğretmen her şeyden önce kendinin öğretmeni olmalıdır. Öncelikle kendini eğitmeyen öğretmen başkasının öğretmeni olamaz. İyi öğretmenler programları içinde kendi öğrenmeleri için de zaman yaratmalıdırlar. Bu sadece belli bir konu hakkındaki bilginizi artırmaz, aynı zamanda sizi tekrar öğrenci konumuna getirir. Her zaman öğreten durumunda olduğunuz için kolayca unutabileceğiniz öğrenme süreci hakkında da bir bakış açısı kazandıracaktır.

İyi bir öğretmen, Alan bilgisi güçlü, derin düşündürme becerisi, pozitif ve motive edici bir enerjiye sahip, espri algılama ve yapma yeteneği ve İnsani değerleri yüksek olan öğretmendir.

Öğretmenin öğreteceği konudan iyi bir eğitim alması çok önemlidir. Elbette bu bilgi, yalnızca terimler, gerçekler ve kavramlar değildir. Fikirlerin birbirleriyle nasıl ilişki kurduğunu ve anladığını anlamak da gereklidir. Öğretmenin konunun her yönünü tartışabilmesi ve bu bilgiyi diğer alanlarda da kullanabilmesi de çok önemlidir. Bu yüzden alan bilgisi güçlü olmalıdır.

Öğretmenin Motivasyon yetenekleri yüksek olmalıdır. Öğrenciler gerekli motivasyona sahip değillerse eğitim istenilen nitelikte olmayacaktır. Dolayısıyla, öğretmen için konuya ilgi uyandırmak için stratejiler kullanması iyi bir şeydir. Etkili öğretmenler, eğitim görevlerini yaratıcı ve teşvik edici etkinliklere dönüştürür ve bu da eğitim kalitesini artırır.

İyi bir öğretmen farklı kültürel bağlamlarla etkili  çalışabilmelidir. Toplumda  kültürel olarak çok çeşitli sınıflara sahip olmak oldukça normaldir hatta zenginliktir. Bu nedenle, öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı becerilerden biri, sınıftaki etkileşimi geliştirmek için öğrencilerin kültürleri hakkında bir şey bilmek. Onların rolü, öğrencileri pozitif ilişki kurma ve kültürel çatışmayı önleme konusunda teşvik etmek olacaktır. Yöre halkının kullandığı ana dilden sıkıldığını söyleyip tayin beklememelidir.

Negatif enerji yaratıcılığı öldürür ve hata yapma korkusunun oluşması için harika bir zemin hazırlar. İyi öğretmenlerin iyimser ve neşeli bir ruh halleri, canlılıkları ve enerjileri vardır. Anlık başarısızlık ya da terslikleri geçmişte bırakıp nihai hedefe odaklanırlar. Pozitif olmak yaratıcılığı besler.

İyi öğretmen; Emir vermez, gözdağı vermez, ahlak dersi vermez, öğüt verme yerine çözüm önerileri sunar, nutuk çekme yerine mantıklı düşünceler önerir, yargılamaz, suçlamaz, lakap takmaz, öğrencisiyle alay etmez, güven verir, destekler, oyalamaz, sözünden dönmez. 

İyi öğretmen; öğrencinin kendi sorunlarını çözebileceğine kesinlikle inanmalıdır. Öğrencinin dile getirdiği duygu ve düşüncelerini, bir öğrencide olması gereken düşünceler saysa bile gerçekten kabul edilmelidir. Duyguların genelde geçici ve anlık olduğunu bilmeli, sorunlarında yardımcı olmayı istemeli ve bunun için zaman ayırmalıdır. Öğrencilerin sorunlarını paylaşmak ve konuya başlamak için zorlanabileceklerini bilmeli, öğrenmeyi kolaylaştırmada, sorgulamayı, yüreklendirmede öğrencilerin düşünme, tartışma, soru sorma ve araştırmada kendilerini özgür hissedecekleri ortamı oluşturmada güçlü bir araç olmalıdır

Doç.Dr. Ayhan Vural hocamızın dediği gibi öğretmen insanlığın öğretmeni olmalıdır. İnsanlığın öğretmeninin yemini; …her koşulda, çocuğun üstün yararını gözeteceğime, iyi eğitimin olanaksız olduğu koşullarda öğretmeyeceğime, herhangi bir kişi veya grubun işime müdahalesini reddedeceğime, çocuk gönencini yükseltmek için çalışacağıma söz veririm. Bu yemin metinindeki ilişkin yeterlikler, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, yarışmacı eğitim karşıtı, ayrımcılık karşıtı değerleri kapsayıcı olmalıdır. 

Arslan ÖZDEMİR