Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 41,43 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2023 yılı Aralık ayında önemli bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tarım-GFE Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 41,43 oranında yükseldi. Ayrıca, aylık bazda da yüzde 2,62’lik bir artış yaşandı.

Tarımsal girdi fiyat endeksindeki bu yükselişin ana gruplara yansıması incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler ile tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde artış görüldü. Özellikle, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerdeki artış yüzde 68,87’yi buldu.

Alt gruplara bakıldığında, yıllık bazda gübre ve toprak geliştiriciler ile tarımsal ilaçlarda artış görülürken, veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetlerde daha büyük artışlar kaydedildi.

Aylık olarak ise enerji ve yağlar ile gübre ve toprak geliştiricilerde düşüş yaşandı. Buna karşın, diğer mal ve hizmetler ile hayvan yemi gibi alt gruplarda artışlar gözlendi.

Bu veriler, tarım sektöründeki girdi maliyetlerindeki yüksek artışı ve bu durumun tarım işletmecileri üzerindeki olası etkilerini göstermektedir. Özellikle gübre, ilaç ve diğer girdi kalemlerindeki fiyat artışları, tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin maliyetlerini artırabilir ve karlılıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, tarım politikalarının bu artışları dikkate alarak şekillendirilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi önem arz etmektedir.