Avrupa’nın Enerji Dönüşümü ve Türkiye’nin Kömürden Elektrik Üretimindeki Yükselişi

Türkiye’nin enerji üretimindeki son dönemdeki yükselişi, Avrupa’nın enerji dönüşümü süreciyle kontrast oluşturuyor. Enerji düşünce kuruluşu Ember’in verilerine göre, 2024 yılının ilk dört ayında Türkiye, kömürden elektrik üretiminde Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’da ilk sıraya yükseldi. Bu durum, Almanya’nın kömür kullanımını azaltma eğilimi ile paralel bir şekilde gelişti.

Türkiye’nin kömürden elektrik üretimi, Nisan ayında 36 teravat saatlik (TWh) bir üretimle, hem Almanya hem de Avrupa’nın üçüncü en büyük kömür kullanıcısı olan Polonya’yı geride bıraktı. Bu artış, Türkiye’nin kömür yakıtlı santrallerinden kaynaklanan toplam karbondioksit (CO2) emisyonlarının 36 milyon metrik tonun biraz üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor.

Elbistan Termik Santrali, Türkiye’nin kömürden elektrik üretimindeki en büyük tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak, santralin çevresel etkileri, özellikle hava kirliliği ve zehirli gaz salınımı konusunda endişeleri artırıyor. Santralin tam kapasite ile çalışmasına rağmen, çevre sağlığına olan olumsuz etkileri göz ardı edilemez.

Akbelen ormanlarının yok edilmesi ve termik santral için kullanılması, Türkiye’de çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusundaki tartışmaları alevlendiriyor. Akbelen ormanlarının maden için istimlak edilmesi ve ağaç kesimleri, yerel halkın ve çevre savunucularının direnişiyle karşılaşıyor. Bu durum, Türkiye’nin enerji üretiminde kömüre olan bağımlılığının çevresel ve sosyal maliyetlerini gözler önüne seriyor.

Avrupa’nın temiz enerjiye geçiş süreci ve Türkiye’nin kömürden elektrik üretimindeki artışı, iki bölgenin enerji politikalarındaki farklılıkları ortaya koyuyor. Avrupa, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak ve kömür kullanımını azaltarak enerji dönüşümünü hızlandırıyor. Öte yandan, Türkiye’nin kömürden elektrik üretimindeki liderliği, enerji dönüşümüne yönelik global çabalarla uyumsuz bir tablo çiziyor.

Bu durum, Türkiye’nin enerji politikalarında yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımların artırılması gerektiğini gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması, hem enerji güvenliği hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önem taşıyor. Türkiye’nin, kömürden elektrik üretimindeki artış trendini tersine çevirebilir ve temiz enerji dönüşüm hedeflerine ulaşabilir.

Avrupa’nın düşük karbonlu geleceğinin anahtarı olarak görülen yenilenebilir enerji, bölgede fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmaya yönelik çabaların bir parçası olarak giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’nin de bu global dönüşüm sürecine katılması, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde enerji politikalarının geleceği açısından kritik öneme sahiptir.

NHY, Eda Kaya

: [Enerji düşünce kuruluşu Ember’in verileri](https://www.msn.com/tr-tr/haber/other/türkiye-kömürden-elektrik-üretiminde-avrupa-da-ilk-sıraya-yükseldi/ar-BB1mM9MA)
: [Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları](https://yesilgazete.org/turkiyenin-cikmazi-yenilenebilir-de-komurden-elektrik-uretimi-de-rekor-kiriyor/)
: [Türkiye Elektrik Görünümü 2024 | Ember](https://ember-climate.org/tr/analizler/ara%C5%9Ft%C4%B1rma/turkiye-elektrik-gorunumu-2024/)
: [Avrupa Çevre Ajansı](https://www.eea.europa.eu/tr/articles/yenilenebilir-enerji-avrupa2019nin-dusuk-karbonlu)