Nejla Kurul: Eğitimde Şiddet ve İş Bırakma Eylemi

Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en temel unsurlardan biridir. Ancak, eğitim alanında yaşanan şiddet olayları, bu temel taşın sarsılmasına neden olmaktadır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Nejla Kurul’un T24’te yayınlanan yazısı, eğitimde şiddet ve iş bırakma eylemleri konusunda önemli bir bakış açısı sunuyor.

Prof. Dr. Kurul, eğitimde şiddetin köklerini ekonomik eşitsizlikler, eğitim sisteminin yapısal sorunları, siyasi iktidarın tutumu ve toplumdaki şiddet eğiliminin artması gibi faktörlerde arıyor. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, eğitim ortamında şiddet ikliminin beslenmesine ve maalesef bu tür olayların tekrarlanmasına zemin hazırlıyor.

Eğitim sendikalarının 10 Mayıs’ta gerçekleştirdiği iş bırakma eylemi, eğitimde şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve bu sorunun çözümüne yönelik adımların atılmasını sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Kurul, bu eylemin eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması talebiyle gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Çözüm önerileri kısmında, Kurul, eğitimde şiddeti önlemenin çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini vurguluyor. Eğitim emekçileri, sendikalar, veliler ve öğrencilerin birlikte hareket etmesi, eğitim sisteminde köklü reformlar yapılması, eğitim emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şiddete karşı sıfır tolerans politikasının uygulanması gerektiğini savunuyor.

Eğitimin geleceği için, Kurul’un vurguladığı gibi, sevinçli bir okul yaşamı, insan onurunun içselleştirildiği evler, güçlü ve örgütlü işyerleri hayati önem taşıyor. Eğitimde şiddetin önlenmesi, sadece eğitim emekçilerinin değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bu sorunun üstesinden gelmek için toplumsal bilincin yükseltilmesi ve eğitimde şiddetin köklerine yönelik etkili mücadele stratejilerinin geliştirilmesi şarttır.

Eğitimde şiddet, sadece eğitim camiasını değil, tüm toplumu derinden etkileyen bir sorundur. Bu nedenle, eğitimde şiddetin önlenmesi ve iş bırakma eylemlerinin etkisi, sadece eğitim alanında değil, toplumun her kesiminde ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Prof. Dr. Nejla Kurul’un analizleri, bu konuda atılacak adımlar için bir rehber niteliğinde olup, eğitimde şiddetin son bulması için toplumsal bir seferberlik ruhu yaratılmasına katkı sağlayabilir.

Kaynak: [T24’teki yazı](https://t24.com.tr/yazarlar/nejla-kurul/okulda-siddet-ve-egitim-sendikalarinin-is-birakma