Kuzey Ormanları’nda Devam Eden Tahribat ve Kapasite Artırımı Talebi

Kuzey Ormanları, Türkiye’nin en değerli doğal varlıklarından biri olarak kabul edilmekte ve İstanbul’un akciğerleri olarak nitelendirilmektedir. Ancak son yıllarda, bu eşsiz ekosistemin üzerindeki baskı artmış ve çeşitli endüstriyel faaliyetler nedeniyle tahribat devam etmektedir. İSTMAD Maden İşletmeleri’nin, kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin kapasitesini artırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru, bu durumun en güncel örneklerinden biridir.

1990’lı yılların başında, 225 futbol sahası büyüklüğünde bir alan için ilk izni alan şirket, yıllar içinde üretimini genişletmiştir. Şimdi ise, üretim kapasitesini 5 milyon 544 bin tona çıkarmayı hedeflemektedir. Bu artış, bölgedeki ekolojik dengeyi daha da bozabilir ve Kuzey Ormanları’nın sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir.

Bu gelişmeler, çevre koruma grupları ve yerel halk tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Çünkü Kuzey Ormanları, sadece İstanbul için değil, tüm bölge için önemli bir biyoçeşitlilik merkezi ve doğal habitatıdır. Ormanlar, temiz hava ve su kaynağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda pek çok canlı türü için de yaşam alanı sunar.

13 Haziran’da yapılacak olan halkın katılımı toplantısı, bu konuda önemli bir adım olacaktır. Toplantıda, vatandaşların görüşleri alınacak ve projeye ilişkin süreç devam edecektir. Bu toplantı, şirketin planlarına karşı çıkanlar için, endişelerini dile getirebilecekleri ve sürece etki edebilecekleri bir fırsat sunmaktadır.

Kuzey Ormanları’nın geleceği, bu tür kararlarla şekillenecektir. Bu nedenle, bölgenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için bilinçli ve dikkatli adımlar atılması gerekmektedir. Şirketlerin ekonomik çıkarları ile çevresel sürdürülebilirlik arasında bir denge kurulmalı ve doğal kaynakların korunması, her türlü endüstriyel faaliyetin önüne geçmelidir.

Kuzey Ormanları’nın korunması, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğudur. Bu değerli doğal mirasın korunması için atılacak her adım, hem bölge halkı hem de dünya için büyük önem taşımaktadır. Kuzey Ormanları’nda devam eden tahribatın durdurulması ve ekolojik dengeye saygılı bir yaklaşım benimsenmesi, hepimizin ortak görevidir.

NHY, Haber Merkezi