Türkiye’de Hemşirelerin Karşılaştığı Sorunlar

Hemşireler, sağlık sisteminin temel taşlarından biri olup, hasta bakımının ön saflarında yer alırlar. Ancak, onlar da bir dizi sorunla mücadele etmektedirler.

Öncelikle, Türkiye’de hemşire sayısının OECD ülkelerine göre oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Bu durum, hemşireler üzerindeki iş yükünü artırmakta ve hemşirelik mesleğinin kalitesini etkilemektedir. Ayrıca, hemşirelerin görev tanımlarının net olmaması, özlük haklarının yetersizliği ve 3+1 atama gibi uygulamalar, hemşirelerin karşılaştığı sorunlardan bazılarıdır.

Hemşirelerin aile yaşamlarını olumsuz etkileyen ve ekonomik dengelerini sarsan bu sorunlar, tükenmişlik hissini artırmakta ve mesleki motivasyonlarını düşürmektedir. Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları da hemşirelerin karşılaştığı ciddi sorunlardan biridir. Her beş hemşireden en az biri, hizmet verirken hasta ya da hasta yakını tarafından sözel şiddete uğramakta, bazı durumlarda ise bu şiddet fiziksel boyutlara ulaşabilmektedir.

Eğitim açısından da hemşireler, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinin standart olmamasından ve sahada pratik iş yaşamında eğitim açığını kapatmak zorunda kalmaktan şikayetçidirler. Bu durum, hemşirelerin mesleki gelişimini ve hasta bakım kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Ekonomik olarak da hemşireler, neredeyse asgari ücret düzeyindeki maaşlar ve ek ödemelerdeki adaletsizliklerle karşı karşıyadır. Uzun ve fazla mesailer, kangren olmuş özlük sorunları ve güvencesiz iş koşulları, hemşirelerin yaşadığı ekonomik zorlukların başında gelmektedir.

Bu sorunların çözümü için hemşirelerin örgütlü gücünün önemli olduğu vurgulanmakta ve mesleğin sorunlarının ancak bu şekilde çözülebileceği ifade edilmektedir. Hemşirelerin sorunlarının çözümü, sadece hemşireler için değil, toplum sağlığı için de büyük önem taşımaktadır. Sağlık sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için hemşirelerin sorunlarının giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de hemşirelerin karşılaştığı sorunlar, sağlık sisteminin genel performansını ve hasta bakım kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu sorunların farkında olmak ve çözüm yolları aramak, hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların yararına olacaktır. Hemşirelerin seslerini duymak ve onların hak ettikleri değeri vermek, sağlık sektöründe kalıcı ve olumlu değişiklikler yaratmanın anahtarıdır.

NHY, Sağlık