Mart 2024’te Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam Durumu

Mart 2024, Türkiye işgücü piyasası için önemli bir dönüm noktası oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, işsizlik oranı %8,6’ya düşerken, atıl işgücü oranı %24,1 olarak kaydedildi. Bu oranlar, ekonominin dinamiklerini ve işgücü piyasasının mevcut durumunu yansıtan kritik göstergelerdir.

İşsizlik oranındaki bu düşüş, özellikle erkeklerde %6,8 ve kadınlarda %12,0 olarak belirlenen cinsiyet bazında farklılıkları da gözler önüne seriyor. Genç işsizlik oranı ise %15,1 ile dikkat çekici bir seviyede bulunuyor. Erkek gençlerde %11,7 olan işsizlik oranı, kadın gençlerde %21,2’ye yükseliyor, bu da genç kadınlar arasında iş bulma konusunda ciddi zorluklar olduğunu gösteriyor.

Atıl işgücü oranının %24,1’e düşmesi, ekonomideki potansiyel işgücünün bir kısmının hâlâ tam kapasiteyle kullanılmadığını işaret ediyor. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin ediliyor.

İstihdam oranının %49,5’e yükselmesi, işgücü piyasasında olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Erkeklerde %66,9 olan istihdam oranı, kadınlarda %32,5 ile cinsiyet eşitsizliğinin devam ettiğini gösteriyor. İşgücüne katılma oranı da %54,2’ye çıkarken, bu oran erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,9 olarak kaydediliyor.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayınlanan rapor ise TÜİK verilerine alternatif bir bakış açısı sunuyor. DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranının %26,5 olduğunu ve geniş tanımlı kadın işsizliğinin %33,8’e ulaştığını belirtiyor. Bu, resmi verilerin ötesinde, işgücü piyasasının daha geniş bir perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

DİSK-AR’ın raporuna göre, geniş tanımlı işsizlik oranı, pandemi dönemi hariç en yüksek düzeyde. Zamana bağlı eksik istihdamın bir yılda 1,3 milyon kişi arttığı ve geniş tanımlı genç işsizliğinin %38,8, geniş tanımlı genç kadın işsizliğinin ise %48,8 olduğu ifade ediliyor. Bu veriler, özellikle genç kadınlar arasında işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu ve ekonomik toparlanmanın herkes için eşit olmadığını gösteriyor.

NHY / TÜİK Mart 2024 İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri, DİSK-AR Mart 2024 İşsizlik ve İstihdam Raporu