Türkiye ve İsrail arasındaki ticaret ilişkileri: Nihat Zeybekçi’nin açıklamaları ve kamuoyu tepkileri

Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret ilişkileri, son dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’nin açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi. Gazeteci Metin Cihan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar, Zeybekçi’nin İsrail ile ticari bağlarını ve bu ilişkilerin sonuçlarını kamuoyunun dikkatine sundu.

Zeybekçi’nin İsrail ile var olan serbest ticaret anlaşmasını savunurken kullandığı, “Katliam ayrı, ticaret ayrı” ifadesi, hem siyasi arenada hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sözler, Türkiye’nin İsrail ile ticaret yapmasının etik ve politik boyutlarını tartışmaya açtı. Zeybekçi, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerini kınadığını ifade ederken, iki ülke arasındaki ticaretin önemini vurguladı.

Türkiye’nin İsrail ile ticareti, özellikle Filistin meselesi bağlamında ele alındığında, hassas bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Zeybekçi’nin, “6 satıp 1 aldığımız bir ülke” şeklindeki ifadesi, Türkiye’nin İsrail ile olan ticari dengesini ve bu ilişkinin ekonomik boyutlarını gözler önüne seriyor.

AKP’nin İsrail ile olan ticari ilişkilerine yönelik yaklaşımı, parti içindeki söylemler ve uygulamalar arasında bir tutarsızlık olduğu eleştirilerini beraberinde getiriyor. İsrail ile yapılan ticaretin devam etmesi, Türkiye’nin Filistin meselesine yönelik eleştirel duruşuyla çelişiyor ve AKP’nin bu konuda iki yüzlü bir politika izlediği yönünde eleştirilere yol açıyor.

Bu durum, Türkiye’nin dış ticaret politikalarının sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve etik boyutları da göz önünde bulundurarak şekillendirilmesi gerektiğini gösteriyor. İsrail ile ticari ilişkiler, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu ve dış politika stratejilerini etkileyen önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin İsrail ile ticaretine yönelik yaklaşımı, bölgesel ve küresel düzeydeki gelişmelerle de yakından ilişkili. Bu ticaretin geleceği, Türkiye’nin ekonomik hedefleri ile bölgesel barış ve istikrarın sağlanması açısından kritik bir öneme sahip.

AKP’nin İsrail ile ticari ilişkilerde iki yüzlü bir politika izlediği, Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını zedeleyebilir ve bölgesel dengeleri olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, Türkiye’nin ticari ve siyasi ilişkilerinde daha dengeli ve şeffaf bir yaklaşım benimsemesi önem taşıyor.

NHY, Deniz ÇINAR