Tarihsel Materyalizm İstanbul Konferansı 2024: Kapitalizmin krizleri ve alternatif rasyonellikler

Küresel kapitalizmin krizleri ve alternatif çözümler üzerine düşüncelerin paylaşılacağı önemli bir etkinlik olan Tarihsel Materyalizm İstanbul Konferansı, 5-7 Nisan 2024 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Bu yılki konferans, 40 yıllık neo-liberal küresel hegemonyanın ardından, son birkaç yılda neo-liberal kapitalizmin çevresel yıkım, ekonomik durgunluk ve siyasi yelpazenin merkezindeki liberal konsensüsün çöküşü ile örtüşen krizlerine odaklanacak. Konferansta, yönetici sınıfın hegemonyasında yaşanan zayıflama ve küresel değişimi tutarlı bir şekilde anlamayı başaramamanın yarattığı sorunlar ele alınacak.

Konferansın ana teması, kapitalizmin krizlerine yanıt verme çabaları ve bu çabaların ardındaki rasyonellikler ile alternatif irrasyonelliklerin incelenmesi olacak. Emek sınıfının krizlerin yükünü taşıdığı sistemde ekonomik, ekolojik ve sosyal yeniden üretim konuları da önemli bir yer tutacak.

Konferansın düzenleyicileri, küresel düzeyde sağcı politikaların yükselişiyle ilgili endişelerini dile getirirken, aynı zamanda kapitalizmin içinde ve ötesinde radikal geçişleri yönlendiren potansiyel rasyonellikleri de öngörmeyi hedefliyorlar. Bu çerçevede, sağcı politikaların mantıksızlığı ve işçi sınıfı mücadelesinin ötesindeki alternatif siyasi mantığın tartışılması bekleniyor.

Katılımcıların, eleştirel Marksist teori ve araştırmaların yanı sıra çeşitli disiplinlerden gelen farklı bakış açılarını paylaşacakları konferans, dünya çapında birçok akademisyenin ve araştırmacının ilgisini çekiyor.

Tarihsel Materyalizm İstanbul Konferansı, toplumsal değişim ve radikal dönüşümler hakkında derinlemesine düşünmeyi amaçlıyor ve bu yıl İstanbul’da gerçekleştirilecek olan etkinlik, kapitalizmin krizlerine ve alternatif çözümlere odaklanarak önemli bir tartışma platformu sunacak.

Konferans ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın