İnşaat sektöründe iş gücü maliyeti asgari ücret düzeyinde: Yoksulluk sınırının altında kazançlar

Türkiye’de 2022 yılında aylık ortalama iş gücü maliyeti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 11,602 TL olarak hesaplandı. Bu maliyetin en düşük olduğu sektör ise asgari ücret seviyesinde gerçekleşen inşaat sektörü oldu.

İş gücü maliyeti istatistiklerine göre, brüt kazancın payı yüzde 86.8, sosyal güvenlik ödemelerinin payı yüzde 13.0 ve diğer işgücü maliyeti ödemelerinin payı ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. İş gücü maliyeti, çalışılan süreler için yapılan düzenli ve düzensiz ödemeleri, çalışılmayan süreler için yapılan ödemeleri, ayni ödemeleri ve tasarruf sandıklarına yapılan ödemeleri kapsar.

2022’de brüt asgari ücret, Ocak-Haziran dönemi için 5,004 TL, Temmuz-Aralık dönemi için ise 6,471 TL olarak belirlenmişti. İnşaat sektörü, aylık ortalama iş gücü maliyetinin en düşük olduğu sektör olarak kaydedildi ve 6,621 TL ile asgari ücret seviyesine yakın bir rakamla liste başında yer aldı. Bu sektörü, 7,508 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 8,089 TL ile gayrimenkul faaliyetleri sektörleri takip etti. İnşaat sektöründe çalışan bazı işçilerin ortalama geliri, 4,674 TL ile 5,297 TL arasında değişirken, ulaştırma ve depolama sektöründe çalışanlar da 5,600 TL ile asgari ücret seviyesine yakın bir kazanç elde etti. Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile imalat sektöründe ise bazı üretim alanlarında 6,000-7,000 TL gibi asgari ücret düzeyine yakın brüt kazançlar görüldü.

Finans ve sigorta faaliyetleri sektörü, aylık ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör olarak öne çıktı ve 28,790 TL ile listenin başında yer aldı. Bu sektörü, 23,029 TL ile bilgi ve iletişim, 18,774 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektörleri izledi.

TÜİK verilerine göre Aralık 2022’de yoksulluk sınırı 28,249 TL idi. Bu rakam, inşaat sektöründeki aylık ortalama iş gücü maliyetinin yaklaşık dört katıydı. İnşaat sektöründe asgari ücretle çalışan veya asgari ücretin altında kazanç elde eden işçiler, yoksulluk sınırının oldukça altında bir gelir seviyesine sahipti.

İnşaat sektöründeki düşük iş gücü maliyeti, sektördeki işçilerin yoksulluk sınırının altında bir gelir elde etmesine neden olmaktadır. Kayıt dışı istihdamın yaygın olması, bu durumu daha da kötüleştiren bir faktördür. Bu durumun iyileştirilmesi için asgari ücretin yükseltilmesi ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi gerekmektedir.