Gençlerin en büyük sorunu ekonomi: GoFor ve KONDA araştırması

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve KONDA işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 genç ile yapılan araştırma, gençlerin en büyük sorununun ekonomi olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın temel bulgularına göre, seçimlere yaklaşmasına rağmen gençlerin önemli bir kısmı kararsız veya oy kullanmama eğiliminde. Kararsızların oranı %29,2 iken, oy kullanmayacakların oranı ise %14,1 olarak belirlendi. Oy kullanan gençler arasında öne çıkan parti CHP olsa da, Zafer Partisi’nin gençler arasında dikkate değer bir popülerlik kazandığı görüldü. Dini inancı zayıf olan gençlerde TİP ve Zafer Partisi oyları %10’a yaklaşıyor.

Araştırmada, toplumsal değişim için en çok tercih edilen araçların resmi kanallar olduğu ve bunu sosyal medya kullanımının takip ettiği belirlendi. Gençlerin büyük bir kısmı kendini Atatürkçü, milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlarken, %35’i Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini haksız bulduklarını ifade etti. En önemli sorun olarak ise gençlerin büyük çoğunluğu ekonomik sorunları gördü.

NEET (Ne eğitimde ne istihdamda olan) gençlerin oranı %23 olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye’deki gençlerin işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye’deki gençlerin sorunlarının çözümü için ekonomik iyileştirmeye yönelik adımların atılması, işsizlik ve enflasyonla mücadele edilmesi, eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği sağlanması, gençlerin sosyal hayata katılımını teşvik edecek politikaların geliştirilmesi gerekiyor.

GoFor ve KONDA’nın araştırması, Türkiye’deki gençlerin politik tercihlerini, sosyoekonomik durumlarını ve toplumsal katılımlarını anlamak için önemli bir kaynak sunuyor. Bu bilgiler, gençlerin sorunlarının çözümü ve politik katılımlarının artırılması için yol gösterici olabilir.

NHY/ GoFor ve KONDA’nın araştırması