Can Atalay: Yoksul kesimlerin hakları ihlal ediliyor

Silivri cezaevinde tutuklu bulunan ve hukuk dışı şekilde milletvekilliği düşürülen Can Atalay, emekliler başta olmak üzere tüm yoksul kesimlerin “kasada para yok” denilerek haklarının ihlal edildiğini belirtti. Atalay, yap-işlet-devret finansman modeliyle kamu hizmetlerinin şirketler lehine yeniden örgütlenmesinde gelinen aşamada devlet-sermaye ortaklığının yolsuzluk ve yoksulluğa neden olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atalay, “Yolsuzluk tespiti yapıldı mı? Yapıldı ise tarafların önlem ve yaptırım kararları nelerdir? Bu soruların taraflarca yanıtlanmasını bekliyoruz” dedi.

Atalay açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye’de 90’lı yıllarda başlayan yap-işlet-devret finansman modeliyle kamu hizmetlerinin şirketler lehine yeniden örgütlenmesinde geldiğimiz aşama, devlet-sermaye ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluğa neden olur diyerek özetlenebilir. Devletin şirketleşmesi, şirketlerin devletleşmesi ile sorumluluk zinciri tümüyle kırılmış, rüşvet ve usulsüzlük ihale düzeninin normali haline gelmiştir.”

Bugün emekliler başta olmak üzere tüm yoksul kesimlerin “kasada para yok” denilerek haklarının ihlal edildiğini belirten Atalay, “Kamu maliyesinin yoksuldan toplanan gelirlerin kimilerince paylaşıldığı bu düzeni reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atalay, ayrıca Türkiye’de Hazine garantili olsun olmasın kamu-özel ortaklığı/yap-işlet-devret modeliyle yapılmış, geçilsin geçilmesin ödenen köprü, uçak insin inmesin ödenen havalimanı dahil yapılan tüm ödemelerin güncellenmiş bedellerinin halka açıklanması gerektiğini belirtti.

1928 tarihli 1322 sayılı Yasanın halkı borçlandıran anlaşma ve sözleşmelerin Resmi Gazetede yayımlanmak zorunda olduğuna dair hükümlerin kimler için, kimler tarafından yürürlükten kaldırıldığı konusunda endişe duyduklarını ifade eden Atalay, Türkiye’nin tabi olduğu dış denetimlerin temel meseleleri görmezden gelmeye dair yeni tutumunun da farkında olduklarını söyledi. Bu kapsamda AB Sayıştayı tarafından yapılan denetimin raporunun taraflarca kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini vurguladı.

Atalay, “Yolsuzluk tespiti yapıldı mı? Yapıldı ise tarafların önlem ve yaptırım kararları nelerdir? Bu soruların taraflarca yanıtlanmasını bekliyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.