CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu’ndan Avrupa Konseyi’nde Kadın Hakları Savunucularına Dair Çarpıcı Konuşma

CHP Bartın Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Üyesi Aysu Bankoğlu, Avrupa Konseyi’nin Strasbourg’da gerçekleşen haziran oturumunda kadın hak savunucularına ilişkin önemli bir konuşma yaptı. Bankoğlu, “Popülist hükümetler genellikle ahlak, aileyi koruma ve güçlü bir ülke olma bahanesiyle, ataerkil düzeni sürdürme amacıyla kadın hakları savunucularını bir kalıba sokup hedef almaktadır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, bu tutumun açık bir örneğidir” dedi.

Kadın Hakları Savunucularına İthaf Edilen Konuşma

Bankoğlu, Avrupa Konseyi oturumundaki konuşmasını Gezi Davası tutuklularından Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile birlikte Cumartesi Anneleri’ne ithaf etti. Popülist hükümetlerin en çok kadın hareketlerini hedef aldığını belirten Bankoğlu, AKPM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında şunları söyledi:

“Feminist gece yürüyüşüne katılan binlerce cesur kadına…”

“Popülizmin yükselişiyle birlikte kadın insan hakları savunucularının karşılaştığı zorlukları anlatan bu rapor için Sayın Petra Bayr’a teşekkür ederim. Türkiye’de hak savunucularının, hükümetin ataerkil zihniyetine karşı etkili muhalefet oluşturduğunu belirtmekten gurur duyuyorum. Bir parlamenter olarak ve daha da önemlisi, Türkiye’de kadın hakları aktivizmine katılan binlerce kadından biri olarak, bugün sözlerimi haklarını erkeklerin veya siyasi gücün lütfuyla değil, kendi mücadeleleriyle elde eden kadınlara, İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirmek için hala direnen kadınlara, her yıl 8 Mart’ta İstanbul’da feminist gece yürüyüşüne katılan binlerce cesur kadına, sevdiklerinin akıbetini öğrenmek için mücadele eden Cumartesi Annelerine, Gezi protestoları nedeniyle cezaevinde olan çevre insan hakları savunucuları Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e ithaf ediyorum.”

Popülist Hükümetlerin Kadın Hakları Üzerindeki Baskısı

Bankoğlu, raporda popülizme yapılan vurgunun çok önemli olduğunu belirterek, popülizmin kadın hakları savunucularını nasıl hedef aldığını dile getirdi. Kadın hakları savunucularının siyasi görüşlerinden dolayı birçok platformda, sosyal medyada ve siyasi mecralarda linç edildiğini vurguladı. Online nefret kampanyalarının, kadın düşmanlığı yani mizojiniyle iç içe geçtiğini belirten Bankoğlu, “Popülist hükümetler genellikle ahlak, aileyi koruma ve güçlü bir ülke olma bahanesiyle kadın hakları savunucularını bir kalıba sokup hedef almaktadır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, bu tutumun açık bir örneğidir. Bu kalıplar konusunda çok dikkatli olmalıyız. Güç ve ahlak üzerinde düşünmeliyiz, popülist yönetimlerin amaçlarını ve popülizmin nasıl kullanıldığını iyi analiz etmeliyiz. Eğer kadınlar, iktidar pozisyonlarına veya ahlaki bir yapıya sığdırılamıyorsa, bu mevcut yapıları yeniden tanımlamalıyız” dedi.

Kadın Hakları Savunucularının Önemi

Kadın hakları savunucularının, insan haklarının temel bir parçası olduğunu ve aynı zamanda popülist hareketlere karşı önemli bir direnç kaynağı olduğunu ifade eden Bankoğlu, “Yine bu nedenle dünya genelinde sürekli olarak kadın hakları savunucuları hedef alınmaktadır. Dolayısıyla, Avrupa Konseyi’nin hak savunucularını koruma konusundaki desteği, her zamankinden daha kritik bir öneme sahiptir” dedi.

Öne Çıkan İsimlere Tebrik

CHP’li Bankoğlu ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin mimarlarından, GREVIO başkanlığı ve CEDAW üyeliği yapmış ve Avrupa Konseyi’nin 75. yılında rol model gösterilen 75 kadından biri seçilen Prof. Dr. Feride Acar’ı ve AKPM tarafından onursal üyelik ve Meclis madalyası ile ödüllendirilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’yi tebrik etti.