Dokunmanın Şifası: Acıyı Hafifleten İnsani Temas

İnsanlık tarihi boyunca, dokunmanın iyileştirici gücü hemen her kültürde kabul görmüş bir gerçektir. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar da bu eski inancı destekler nitelikte bulgular sunmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, fiziksel temasın, özellikle de sırt okşama ve samimi bir tokalaşma gibi eylemlerin, insanlara sadece duygusal değil, fiziksel olarak da iyi geldiğini ortaya koymuştur.

Almanya ve Hollanda’dan araştırmacılar, 10 bin katılımcıyla gerçekleştirilen 200’den fazla çalışmayı inceleyerek, fiziksel temasın acı, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkilerini araştırdılar. Araştırmanın sonuçları, “Journal Nature Human Behaviour” dergisinde yayımlanarak, bilimsel toplulukla paylaşıldı.

Araştırma, “ufak” ve “kibar” dokunuşların bile, yaş grubu fark etmeksizin, acı, anksiyete ve depresyon üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösterdi. Bu etkiler, dokunmanın süresine ve sıklığına bağlı olmaksızın gözlemlendi. Ayrıca, hayvanlarla temasın da zihinsel sağlığa katkıda bulunduğu belirlendi. Ebeveynlerin yeni doğan bebeklere temasının önemi vurgulanırken, insanların ilerleyen yaşlarda da fiziksel temas yoluyla zihinsel sağlıklarını koruyabilecekleri sonucuna varıldı.

Essen Üniversitesi Hastanesi’nden araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Helena Hartmann, dokunmanın günümüzdeki önemini şu sözlerle ifade etti: “Günümüz boyunca daha fazla fikir birliğine dayalı dokunma etkinlikleri, zihinsel ve fiziksel şikayetleri hafifletmeye veya potansiyel olarak tamponlamaya yardımcı olabilir.” Bu ifadeler, dokunmanın sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlık için de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Bu bulgular, dokunmanın insan ruhsallığındaki yerini daha da pekiştirmekte ve dokunmanın, insanın benliğinin bedensel duyumlarından inşa edildiği Freud’un teorisini anımsatmaktadır. Dokunma, insanın iç dünyası ile dış dünyası arasında canlı bir sınır oluşturur ve kişisel özgünlüğün bir parçasıdır.

Dokunmanın gücü, bilimsel araştırmalarla da desteklenen, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle, hem fiziksel hem de zihinsel iyileşme süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, dokunmanın, günlük hayatımızda daha fazla yer bulması ve insan ilişkilerindeki değerinin artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. İnsan temasının, basit ve etkili bir iyileşme yöntemi olarak kabul edilmesi, toplum sağlığına katkıda bulunacak ve yaşam kalitesini artıracaktır.