Evlenme ve boşanmalar azaldı

Türkiye’de 2023 yılındaki evlenme ve boşanmalar bir önceki yıla göre azaldı.

Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. 2022 yılında 180 bin 954 çift boşanırken bu sayı 2023 yılında 171 bin 881 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılarla evlilikte 2022 yılında 6 bin 161 olan yabancı damat sayısı 2023’te 6 bin 345 ile çok az bir artış gösterdi. Yabancı damatta Alman, Suriyeli ve Avusturyalı sıralaması değişmedi.

2022 yılında 28 bin 571 olan yabancı gelin sayısı 2023 yılında 31 bin 29 olarak kayıtlara geçti. Yabancı gelinde 2022’de ilk sırada yer alan Suriyeliler ikinci sırada yer alan Özbeklerle yer değiştirdi. Azerbaycanlı gelinler ise üçüncü sıradaki yerlerini korudular.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandı.

İstatistiklere göre, evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891 iken 2023 yılında 565 bin 435 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. 2022 yılında bu oran 6,76 idi.

2023’te boşanmalar

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu.

Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. 2022 yılında bu oran 2,13 idi.

İlk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Kilis

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

Yabancı damatta Almanlar ilk sırada

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1’ini oluştururken yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5’ini oluşturdu.

Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

2022 yılında bu oran Alman damat yüzde 24,9, Suriyeli damat yüzde 20,5 ve Avusturyalı damat yüzde 5,7 şeklindeydi.

Yabancı gelinde Özbekler ilk sıraya geçti

Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 12,0 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

2022 yılında Suriyeli gelin yüzde 13,3, Özbek gelin yüzde 11,1 ve Azerbaycanlı gelin yüzde 8,9 şeklindeydi.

Boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile Karaman izledi.

Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

Evlilikler genellikle ilk beş yılda krize giriyor

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların yüzde 33,4’ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 21,7’si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Boşanma çocuklar da etkilendi

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında 171 bin 881 çift boşanırken 171 bin 213 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu, çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü.

Çocukların velayetinin 2023 yılında yüzde 74,9’u anneye, yüzde 25,1’i babaya verildi.