Kaynaştırma Eğitiminin Toplum Açısından Yararları 


Kaynaştırma eğitimi toplumlarda istenen ve arzulanan huzur ortamının oluşmasında önemlidir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin de hakları olduğu ve onların geleceğe eşit şartlarda katılımını sağlamada etkili. Toplumsal hoşgörü, empati gibi değerlerin her zaman yaşamasına katkı sağlar. İnsan hakları, evrensel etik değerlerinin devamlılığında önemli yere sahiptir (Singh, 2016).

Kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla engelli ve normal çocukların eğitsel ve sosyal yönden bütünleşmelerini sağlama işlemidir.

Kaynaştırma eğitiminin amacı engelli çocuğu normal hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır. Engelli çocukta kendine güven, taktir edilme, cesaret, sorumluluk, bir işe yarama duygusu gibi sosyal değerler gelişir. Sosyal bütünleşmeleri kolaylaşır. Kaynaştırma ortamlarında olumsuzdan çok, olumlu davranış gösterme frekansları artar. Model olma ve özdeşim kurmaları kolaylaşır. İletişim, iş birliği, kabullenme, ortak yaşam becerileri edinirler. Algı sistemi ve öğrenme özelliklerine uygun yöntem teknik araç ve gereçlerin kullanılması sayesinde öğrenmeleri pekişir. Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel, serbest zaman etkinlikleri sayesinde bütünsel gelişimleri kolaylaşır.

Kaynaştırma eğitiminin başarılı olmasında pek çok etken önemli olmakla birlikte eğitim faaliyetini yürüten öğretmenlere de büyük rol ve sorumluluk düşüyor. 

Öğretmenler her şeyden önce kaynaştırma ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve bu çocukların aileleri hakkında bir önyargıya sahip olup olmadığını kendisine sormalı, sahip oldukları ön yargıları mümkün olduğunca yok edebilmeli (Aral, 2011; Darrow ve Adamek, 2018; Tamayo ve ark., 2017).

Öğretmenin ön yargısını yıkmasında, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun özellikleri hakkında bilgi toplaması, sınıf ortamını nasıl düzenleyebileceğini, bu çocuğun sınıfa gelmesiyle birlikte davranış ve sınıf yönetimini nasıl gerçekleştireceğine yönelik ön hazırlık yapması etkili oluyor. Öğretmenlerin, empati yeteneklerini arttırmaları, sabırlı ve sakin bir yapıda olmaları çok önemli (Aral, 2011; Metin, 2018)

Öğretmenin sınıf ortamını hazırlamasının yanında eğitim materyallerini de özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa yönelik olarak yapılandırması gerekiyor. Bu konuda da gereken hazırlıkların yapılması önem taşıyor.

Öğretmenin kendi ön yargısını kırmasının yanında sınıfta bulunan diğer çocukların ve ailelerin de ön yargılardan arındırmaları gerekiyor. Bir başka ifadeyle öğretmen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuk sınıfa gelmeden önce hem tipik gelişim gösteren çocukların hem de ailelerin kaynaştırma hakkında bilinçlendirmesi gerekiyor. Özellikle okul öncesi dönemde özel eğitim ihtiyacı olan çocukların sınıfta kabul edilmelerinde drama, oyun etkinlikleri oldukça etkili olabiliyor (Aral, 2011; Yaşaran ve ark., 2014)

Öğretmenin tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynlerine olduğu kadar özel eğitim ihtiyacı olan çocuğun ebeveynine karşı da rol ve sorumlulukları var. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip olan ailelerde, çocuklarının ne ile karşılaşacağı, ortama uyum sağlayıp sağlayamayacağı, çocuğuna nasıl davranılacağına yönelik olarak soruları ve korkuları bulunur (Aral ve Gürsoy, 2011

Kaynaştırma eğitiminin Normal Çocuklar İçin Yararları ise; Engelli insanlara karşı şartsız kabul, hoşgörü, yardımlaşma, ortak yaşam, demokratik ve ahlaki anlayışları gelişir. Bireysel farklılıkları doğal karşılar ve saygı gösterirler. Kendi yetersizliklerini görme, bunları kabul etme ve giderme davranışları gelişir. Saldırganlık, kıskançlık, kendine güvensizlik, vb. davranışlarında azalma görülür. Liderlik, model olma ve sorumluluk duygusu gelişir.

Arslan ÖZDEMİR