Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan 24 İl için Deprem Alarmı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı olan 24 ilin listesini açıkladı. JMO, bu illerdeki fay hatlarının durumunu, deprem tehlikesini ve alınması gereken önlemleri rapor halinde kamuoyuyla paylaştı.

JMO’nun raporuna göre, Türkiye’de 7 büyüklüğünde deprem beklenen iller şunlar: Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt. Bu illerin yanı sıra Kütahya, Aksaray ve Sakarya’da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başlatıldı.

JMO’nun raporunda, bu illerdeki fay hatlarının özellikleri, geçmişte yaşanan depremler, nüfus yoğunluğu, yapı stoku ve altyapı durumu gibi faktörler dikkate alınarak deprem tehlikesi değerlendirildi. Raporun sonuç bölümünde ise bu illerde depreme karşı nasıl hazırlık yapılması gerektiği konusunda öneriler sunuldu.

JMO’nun önerileri arasında şunlar yer aldı:

  • Deprem riski taşıyan illerde acil durum planlarının güncellenmesi ve uygulanması
  • Deprem riski taşıyan illerde yapı denetiminin artırılması ve mevcut yapıların güçlendirilmesi
  • Deprem riski taşıyan illerde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesi
  • Deprem riski taşıyan illerde afet eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
  • Deprem riski taşıyan illerde afet yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması

JMO’nun raporu, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin pek çok bölgesinde aktif fay hatları bulunuyor ve bu fay hatları üzerinde yaşayan milyonlarca insan deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle depreme karşı hazırlıklı olmak ve önlem almak hayati bir önem taşıyor.