Fransa Milletvekilleri Seçimleri 2. Tur.

Sol ilk partide 2 önemli engelden birini (birlikte yönetim-cohabitation) aşsa da, 2. ve daha önemli olan engeli aşamadı. Halkın seçimlere İlgisizliği… Daha çok genç ve sistemden umudunu kesmiş kesimlerin ilgisizliği. Bu ilgisizliği yıkmadıkça Sol Birliğin Parlamentoda çoğunluk sağlaması imkansız.

Seçime katılmama oranı  % 52.5. ( 2017 %51.3, 2012 %42.8 )  Bu Sol Birlikte dahil  seçimde yarışan partilerin  halkı, özellikle gençleri ve metropol varoşlarının insanları “4 yılda bir sandığa oy at,4 yıl boyunca hiçbir karara katılma, bir kenarda ikinci 4 yılı bekle -Parlamenter Demokrasi” sistemine ikna etmiş gözükmüyor. İkna ya  en yakın olan Sol Birliğin  “ Kendileri seçilirse  bu sistemin değişeceği” vaadine  rağmen…..

Ancak 1. Tur seçimlerinin tek umut verici yönü; Seçimlere katılmayan %53 ün hangi “Eğilimde” olduğunun henüz bilinmiyor olduğu. Şöyle ki Melenchon’un da  aday olduğu Marsille’de seçimlere katılmama oranı % 60 a yakın? Bu “Katılmama” Sağ seçmen kitlesinde mi ? Sol a oy verme potansiyelinde olan kesim de mi?.  sorusunu açıkta bırakıyor. Ancak, Sol Birliğin 2. turda “Katılmayanları” sandığa getirme ölçüsünde şansını artıracak olduğu  açık.!

Bütün bu olumsuzluğa rağmen Sol Birlik (NUPES) son 10 yılın en güçlü çıkışını yaptı.

Önce birkaç rakam ve” Légitimité – Meşruiyet-”

12 Haziran  2022 Milletvekili seçimlerinde  48 953 873 kayıtlı seçmen den 22 745 498 si

6 300  vekil adayı için oy kullandı. Oyların katılan parti ve guruplara göre dağılımı şöyle;

 NUPES: Sol Muhalefet. 5 939 897 Oy aldı ( %26.11)

ENSEMBLE: Macron ve ortakları. 5 886 504 (%25.88 )

RN: Le Pen   4 248 626 ( %18.68)

LR-UDI: De Gaulle’cü Cumhuriyetçiler (Chirac- Sarkozy… devamı ) 2 570 290 (%11.30)

RECONQUET  E. Zemmour- M. Maréchal (Fransa’da Yeni Faşist ideoloji ve bir Milyarder grubu temsilcisi)   966 097( %4.25)

GAUCHE  760 361 (%3.34)

Bu oranlara göre muhtemel milletvekili dağılımı;

MACRON (ve Ortakları.) 265-300,SOL BIRLIK :180-210,LE PEN : 15-30

LR-UDI: 33-45,Diğer SOL: 5-13, RECONQUETE- Zemmour  0

1.Turun da  5 milletvekili  seçildi. Seçimlerin ilk sürprizi 1. Turda  doğrudan seçilen  5 milletvekilinin  (% 50 ve üzeri oy alan) 4 ü    Sol  Birlikten olması idi.(1. Millet vekili Ensemble) 572 milletvekili seçimleri ikinci tura kaldı.

Macron ve ortakları 2 turda 420 adayla katılıyor. Sol birlik 390,  Faşistler Le Pen kanalı ile 208  adayla ,LR-UDİ ise 75 adayla 2. Turda yarışıyor. Adayların ilk sırada yer alışına göre  dağılımı da şöyle;

Macron ve Ortakların 203 adayı ,Sol Birlik 194  adayı , RN L e Pen 110 , LR -UDİ ise 42 adayı liste başı.

İkinci tur  Seçim propagandası Macron ve ortaklarının Sol’ a saldırısı ile geçiyor.. Başbakan Elisabeth Borne 1. Tur seçim sonuçlarını açıkladığı  12 Haziran akşamı konuşmasında  2 noktayı öne çıkardı.

Birincisi: Savaş. ve Güvenlik. “Savaşın Avrupa’nın kapılarına dayanmışken istikrarsızlığa ve güvensizliğe izin veremeyiz.” açıklamasında bulundu. Bu  açıklama ile savaşı kendileri körüklemiyormuş da “Önlemeye Çalışan “ ağızı ile açıkça Fransa halkını savaş tehdidi ile, korkutmaya çalıştı.

Biliniyor ki Rus Milyarderlerinin Ukrayna’yı işgal girişimi  Avrupa Milyarderleri için “Tanrının bir nimeti” oldu. En başta da “Barış Güvercini “rolünde Avrupa Milyarderlerinin  savaş kışkırtıcısı  Macron için..

E. Borne’in  öne sürdüğü 2. Sav. Cumhuriyetin Değerlerin bugüne kadar! Aşırı uçlarca (ekstremiste ) böylesine tehdit edilmediği … idi.

Ne  idi “Tehdit Edilen” 1789 dan buyana  savunulan  (Liberté ,Egalité Fraternité Özgürlük ,Eşitlik ,Kardeşlik ) değerler…Kaç defa bizzat kendilerinin  kaç defa  ırzına geçtiklerini unuttuğu  Fransa Cumhuriyetinin simgesi..

Bunu “Ekstremist” e karşı savunmakta.

Milyarderlerin ve , Macronun “Sol’dan  destekçisi ve temsilcisi  Başbakan E.Borne  Fransa halkının temsilcisi olarak Parlamento seçimlerine katılan tüm Solu” Ekstremist- Aşırı Uç“ olarak etiketledi.

Aynı solun  büyük bir bölümünün  2017  ve  2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turunda Faşist Blok Le Pen’e karşı kendilerini desteklediğini bile-bile!

Onlar sayesinde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Macron’ un temsilcisi. Başbakan Borne,.”Aşırı sol( Sosyalist Parti -Komünist Partisi- Boyun Eğmeyenler – Yeşiller …diğer sol)  Aşırı Sağ kadar ( Faşist Le Pen – Zemmour – M. Marechale ,N.D.Aignan) tehlikelidir. “Açıklamasını yaptı.

Burjuva Liberaller  Sol liberalleri de arkasına takarak 70-80 yıldır bir “Diktatörlüğe Karşı Demokrasi” söylemi geliştirdi ve kabul ettirdi.

Önce Platon’la Marx  özdeştirerek( -Devletçi- Diktatörlük) Karşısına Burjuva Liberal ekonomi (V.Hayek ), ve Siyaset Felsefesi (K.Popper) ile “Açık Toplum -Demokrasi”. Koydu. Böylece Marx  Marksizm Platoncu’lukla     eşitlenerek DİKTATÖRLÜK; Karşısında da Kendi ekonomik ve siyaset  felsefelerini  DEMMOKRASİ ile  eşitleştirerek Diktatörlük ve Demokrasi teorisini sürüldü piyasaya.

1930’larda başlayan Komünizme karşı Demokrasi, savunusunun ardından Faşizm-Komünizmle eşitlenerek karşısına “Demokrasi ”alternatifi  dikildi. Hitlerle-Stalin’le  eşitlenip Diktatörlük  karşısına Roosevelt-Churchill’li “ Özgür Toplum “savunuculuğu Demokrasi” konuldu. Arkasından !Sovyetler  Birliği (Demirperde Ülkeleri)-Diktatörlük- karşısına  ABD -Avrupa liberalizmi  ;Demokrasi olarak konuldu…

Bütün bunları tüketen  Fransız milyarderleri sermaye sınıfı, ideologları, aklı evvel “sol”un da  desteği ile şimdi de halkın karşısın “ Aşırılar ve Demokrasi Savunucuları “ ikilemi çıkardı.

,Parlamento seçimlerinin 2. Turunda Fransa’da. işlenen artık bu konu. Macron ve ortakları.  Faşistlerle Faşizme karsı dedeleri babalar kendileri mücadele eden demokrasi savaşçıları solu AŞIRI!, olarak etiketleyip  aynı kategoriye koydu!

2 Tur seçim kampanyasını “Her ikisi de Demokrasi! İçin aynı derecede tehlikelidir”  söylemi ve  propagandasına dayandırdı..

2007 de başlattıkları ancak gerçekleştiremedikleri “İki Partili Parlamenter  Sistem”  yeniden , bu defa bütün solu karşısına alarak sahneye koymaya başladı.

19 Haziran’da gerçekleşecek 2 tur Fransa’da Halkın Sermaye Sınıfının doludizgin egemenliğine set çekme seçimleri olacak.

Zamanında kendilerinin bir bölümü ile birlikte  demokrasi düşmanlarının yanında yer alan faşistlerle birlikte olan liberal Cumhuriyetçiler , O faşistlerle Antifaşistleri AŞIRI etiketi ile tek bir kategoriye koyup onlara karşı savaş açtı. 2.Turun genel çizgisi bu. Fransa’da Liberal Sağ- Milyarderin temsilcisi Demokrasi düşmanı SAĞ , Solu Aşırı kategorisinde halkın karşısına koymakta.

NUPES Bir çok parti ve guruptan oluşan Parlamenter Halk Muhalefeti…Seçimlerde bu “Halk Birliği “ elbette büyük bir şansa sahip. Sol adına ortak hareket, her parti ve gurubun kendi seçim bölgesinde  diğer sol adayları “Kendi adayı olarak ”desteklemesibüyük bir avantaj..

2 Turda solun en büyük şansı büyük bir hatip olan  Başkaldıranların (La France İnsoummise)  Lideri Jean -Luc Mélenchon .

J.L.Mélenchon cumhurbaşkanlığı seçimlerinde  Macron ve milyarderlere karşı olduğu kadar Sol  içinde de mücadele ederek 2. Tur şansını kıl payı kaybetti.

Parlamento seçimlerinde de “Tek başına” tüm solun temsilciliği yüküne rağmen (Türkiye’de sevilen tabirle) “Canlı Performansından” hiçbir şey kaybetmedi. Tüm Faşist- Milyarder ve De Gaulle ‘cu Sağ  Cumhuriyetçilerin  saldırılarına direndi.

Sol Birliği hali hazırda parlamento da Ana Muhalefet, eğer sandığa gelmeyen “Varoşlardaki gençliği ve umudunu kesmiş yoksulları” sandığa getire bilir ise, İktidar olabilecek duruma getirdi.

Bu “Şansı” tüm sol kullandı..

Ancak , aynı zamanda Sol Birliğin en büyük şanssızlığı J.L. Mélenchon..Lionel Jospin Başbakanlığında 2000—2002 döneminde Yüksek Öğrenimden sorumlu bakan olarak Sosyalist Hükümette yer almasından başlayarak bugüne izlediği çizgi zikzaklar, kariyeristliği..  Son olarak 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Sol Birliğin Adayı” olma yerine 2021n yılı  1 Mayısında “2022’de sizi Cumhurbaşkanı olarak selamlayacağım” diye tüm solu elinin tersi ile itip, “ Sol da birlik mi? Bana gelin! Bende birleşin!” dedi

Bunun üzerine (Tüm diğer parti ve gurupların hataları hesaba katılsa da) her parti Kendi cumhurbaşkanı adayın çıkardı J.L.Mélenchon 1 puan farkla Cumhurbaşkanlığı şansını kaçırdı. Bu  hata diğer tüm Sol dan çok J.L.Mélenchon’a ait.

Sol cenahta bu dezavantajının belki de  10 katını Sağ seçmen kitlesinde taşıyor.

Milyarderler , Macron ve onun Başbakanı hedef olarak “İşte sol! Diktatörlük yasaklar, vergiler kurallar… Aşırı sağ Le Pen de.. Aşırı sol J.L Melenchon aynı!” propagandasında halkta (Maalesef) bir karşılık buldu, buluyor.  Milyarderlerin ve sağı propagandası ile  Solu Mélenchon ile örtüştürüp, Diktatörlük- Demokrasi ,Otoriter- Açık Toplum eski safsata ayrımını topluma kabul ettirmeye çalışmakta.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen Fransa  da halk  milyarderlerin, Irkçı Faşist egemenliği mi? Demokrasi ile bir nefes almak mı? ikileminde olduğunun farkında. Bu farkındalık eğer sandığa yansır ise  19 Haziran Pazar akşamı bir başka Fransa yolunda doğru yelken açacak Fransa halkı..

Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku