Erdal Eren, idamının 43’uncü yılında mezarı başında anıldı…

12 Eylül 1980 askeri cuntası tarafından 17 yaşındayken idam edilen Erdal Eren, bugün 43. ölüm yıldönümünde anıldı. Emek Partisi (EMEP) üyeleri, İzmir Karşıyaka Mezarlığı’ndaki mezarı başında bir araya geldi.

EMEP Gençlik Kolları’ndan Bilgesi Kiper, yaptığı konuşmada, Erdal Eren’in mücadelesinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söyledi. Kiper, “Erdal’ın idamı ile cezalandırılmak istenen Türkiye gençliğinin örgütlü gücü, talepleri, geleceğine sahip çıkma iddiasıydı. Bugün de bu mücadele, Erdalların bayrağını taşıyanların elinde, parasız, bilimsel, demokratik eğitim talebi için birleşen gençlerle, eşit ve özgür bir dünyanın özlemiyle sosyalizm saflarında birleşenlerle büyüyor” dedi.

Kiper, Erdal Eren’in mücadelesinin, sermayedarların egemenliğinin insanlığın tüm birikimini kendi karları için kullanmasına, emekçilerin emeğinden alınanların burjuvazinin cebine girmesine karşı olduğunu vurguladı. Kiper, “Bu sömürü düzeni devam ediyor. Tek adam yönetimi, bütün ekonomi plan ve programlarında emekçilerin cebinden aldıklarını vergi aflarıyla, teşviklerle sermayedarlara veriyor. Bütçe planlarında Türkiye gençliğinin uğruna sokaklara döküldüğü barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına dair tek bir kalem bulunmazken, sermayenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik onlarca plan yapılıyor” diye konuştu.

Kiper, Erdal Eren’in mücadelesinin, gençliğin bulunduğu alanlarda kendi karar mekanizmalarıyla iradesini ortaya koyduğu tüm alanların baskı ve saldırılarla karşı karşıya olduğunu gösterdiğini söyledi. Kiper, “Mücadeleyi emekçi sınıfın mücadelesiyle birleştirmek, bilimsel sosyalizmin saflarında örgütlenmek, komünist gençler olarak mücadelenin önderliğine soyunmak, koşullar ne olursa olsun geleceğe nasıl bir mesaj bırakacağını düşünerek yaşamak Erdalların, Sinan Suner’in, Ercan Koca’nın bıraktığı mirastır” dedi.

Ankara 78’liler Derneği Başkanı Hüseyin Esentürk ise yaptığı konuşmada, Erdal Eren’i idam edenlerin hala varlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Esentürk, “12 Eylül darbesi devam ediyor. Yeniden tahkim edilerek, eksik yanları tamamlanarak devam ediyor. Şu ülkenin haline bakın, 12 Eylül’ü aratıyor mu?” diye konuştu.

Esentürk, 12 Eylül’ün devam ettiğinin en önemli göstergelerinden birinin, özelleştirmeler ve emekçilerin haklarının gaspı olduğunu söyledi. Esentürk, “Bir taraftan darbelerden beslenen ve darbeleri Allah’ın lütfu olarak değerlendiren bir anlayış var karşımızda ve beslendikleri darbelerin, onlara ulaşan hortumunu, besin kaynaklarını kesmek devrimcilerinin boynunun borcu olmalıdır” dedi.

Eren’in anısına yapılan anmada, “Erdal Eren ölümsüzdür” sloganları atıldı.