Empati…

“Empati” Dünyada insanların en çok değer verdiği temel kavramlardan biridir.

Empati(duygudaşlık); Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak, onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamasıdır. Yöresel tabirle Empati; çocukla çocuk olmak, yaşlıyla yaşlı olmaktır. Karşınızdaki insan kimse, neyse onu anlamak ve onunla etkili bir iletişime geçmek için kendimizi onun yerine koyarak ve onun penceresinden olaylara bakmaktır.

Yapılan araştırmalara göre, yardıma ihtiyacı olan kişilere, empati kuranlar, kurmayanlara oranla daha fazla yardımda bulunmaktadır. Empati becerileri ve eğilimleri yüksek olan, bu yüzdende diğer insanlara yardım eden kişilerin, çevreleri tarafından sevilme ihtimalleri artar. Bu gün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biride sevme sevilme ihtiyacı değimlidir. Empati kurdukça bu ihtiyacımızı da gidermiş oluruz. Ailede özellikle ebeveynler çocukları ile empati kurdukça aile içi çatışmaları da azaltmış olurlar. Çocukları ile duygudaş oldukça onları anlar ve istenilen düzeyde iletişim kurabilirler. Herkes kendi çocukluğunu hatırlasın, çocuklukta kendilerine nasıl davranılmasını istedilerse, kendi çocuklarına da öyle davranmaya çalışsınlar. O zaman çocuklarına bağırıp-çağırmak zorunda kalmayacaklardır.

Bir insanın karşısındaki kişi ile empati kurabilmesi için gerekli olan öğeler şunlardır.

—Empati kuracak kişi, kendisini karşısındaki kişinin yerine koymalı, olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.

—Empati kurmuş sayılmamız için, karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız gerekir.

—Empati kuran kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın, karşıdaki kişiye iletilmesi gerekir. Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile, eğer anladığımızı ona ifade etmezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmayız.

Kaygılı ve depresyon düzeyi yüksek olanların başka insanların iç dünyalarına ilgi göstermeleri ve onlarla empati kurmaları ihtimali düşüktür. Çocuklara kötü davranan ya da genelde saldırgan olan kişilerin, çevrelerindeki insanlarla empati kurma ihtimalleri düşüktür. Bu özellikteki insanlar diğer insanlarla daha çok çatışmalı ilişkiler kuran insanlardır.

O halde, etkili insan olmak, mesleğimizde başarmak, çevremizle iyi ilişkiler kurmak,iyi bir anne veya baba olmak…. İçin empati kurmamız gerekir. Arslan ÖZDEMİR

Sosyolog-Rehberlik Ve Aile Danışmanlığı Uzmanı

Arslan ÖZDEMİR