Eğitimde Yeni Normal

Normal kavramı Fransızca bir kavramdır. Normal; “Kurala uygun, alışılagelen, olağan ve aşırılığı olmayan”, demektir. Genellikle toplum bireylerini yönlendiren ve onları belli bir davranışa adeta zorlayan birtakım varsayım ve kabullere verilen sıfattır. Normal göreceli bir kavramdır. Evrensel olarak kabul edilen normaller varsada çoğunlukla toplumdan topluma aynı toplumda zamandan zamana değişebilir.

Covit-19 bulaşından kaynaklı bizim için normal olarak ifade edilen eski yaşamımızdaki birçok davranış pandemi ile birlikte artık normal olarak değerlendirilmemektedir. Yaşamın birçok alanında olduğu gibi eğitim alanında da durum böyledir. Eğitim kurumlarında alışık olduğumuz birçok davranışın yerine artık pekte alışık olmadığımız davranışları koymak zorundayız.

Sağlıklı bir eğitim ortamı için gereken bütün tedbirler alınarak bütün eğitim kurumları yeni normale göre düzenlenmelidir. Eğitim kurumlarında hijyen sürdürülebilir kılındığı sürece sağlıklı ortamın oluşturulması ve korunması mümkündür. Yeterli hijyene erişim aynı zamanda temel bir insanlık hakkıdır. Bu, bizim ahlaki, sosyal ve çevresel yükümlülüğümüzdür.

Hijyen konusu en çok dikkat edilmesi gereken durumdur. Tüm sosyal ve ortak kullanım alanları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Bütün alanlar sık aralıklarla uygun şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir. Eğitim kurumlarının her santimetresi hijyen kokmalıdır. Ne kadar çok hijyen o kadar çok sağlıklı ortam. Hijyen kesinlikle göstermelik olmamalıdır. Dezenfekte işlemi TSE’ye(Ucuz olduğu için merdiven altı malzeme kullanılmamalıdır)uygun malzeme ile yapılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemi eğitim kurumundaki herkes(Yönetici, öğretmen, öğrenci, personel, veli, ziyaretçi…) için önemlidir.

Kuruma gelen herkesin(Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, ziyaretçi)kurumun girişinde termal aletlerle ateşleri ölçülmelidir. Ateşi yüksek(36,5’ün üstü) olan hiç kimse kuruma alınmamalıdır. Ateşi yüksek olanlar belli bir süre bekletildikten sonra ateşleri tekrar ölçülmelidir. Eğer yüksek ateşi düşmüşse kuruma alınmalı aksi durumda sağlık kuruluşlarına sevki yapılmalıdır.

Kuruma giren herkes medikal maske takmak zorundadır. Maskeler İlgili standartlara/kriterlere uygun (TS EN 14683, TS EN 149 veya TSE K 599) olmalıdır. Maskesiz hiçbir kimse kurumun içine alınmadığı gibi kurum içinde de maske takmaları sağlanmalıdır. Maske özellikle virüs damlacıklarının yayılmasının engellenmesinde en etkili araçtır. Ders anında öğrenci oturduğu sırada ihtiyaç duyarsa maskesini çıkarabilir. İletişim sağlamaya yönelik personelin (danışma, güvenlik vb.) uygun maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanması da önerilir.

El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin en kritik unsuru olup, kişisel enfeksiyon bulaşmasını azaltmak için gereklidir. Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, ziyaretçilere girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkama imkânı sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller Sağlık Bakanlığı onaylı %70 alkol bazlı antiseptik madde ile ovulmalı ve temizlenmelidir.

Sınıflarda oturma düzeninde fiziksel mesafe kuralı mutlaka esas alınmalıdır. Her sırada bir öğrenci oturacak şekilde planlama yapılmalıdır. Fiziksel mesafeye uygunluk eğitim kurumunun her yerinde uygulanmalıdır. Bu nedenle eğitim kurumunun yönetimi tarafından görevlendirmeler yapılmalı ve öğrencinin her anı kontrol altına alınmalıdır.

Unutulmamalıdır ki çocuklar ve ergenler kurallara uymaya pek eğilimli değillerdir. Bu nedenle okulların ilk açıldığı dönemde yeni normale uyma konusunda sıkı tavizsiz tedbirler alınmalıdır. Kurallar 21 günde tavizsiz uygulandığında alışkanlık,90 gün uygulandığında yaşam tarzı haline gelecektir. Yeni normalin kuralları yaşam tarzı haline getirildiğinde pandemiden kaynaklı sorunlarda en aza indirgenecektir. Pandeminin etkisi bittiğinde eski normale dönülecektir. Yeter ki kurallara uyalım uymayanları uyaralım. Sağlıklı eğitim günlerine dönme dileğiyle yeni eğitim-öğretim yıllında başarılar diliyorum.

 

Arslan ÖZDEMİR