Eğitim Yönetiminin Okul Başarısındaki Önemi

Eğitim yönetimi: Eğitim ile ilgili her şeyi; fiziki koşulları, donanımları, materyalleri, insan kaynağını… Yönetmek ve koordine etmektir. Eğitim yönetimi sadece okulları değil, eğitimle ilgili bütün kurumları kapsar.

Eğitim kurumları, genel anlamda hayata hazırlama süreci içerisinde, önemli kurumlar olarak tanımlanabilir. Belli konuları içine alacak tarzda, bir konu ile ilgili bilgi edinilen yer anlamına gelen eğitim kurumları, çok farklı konular hakkında kurulma ihtimalini içerisinde barındırmaktadır. 

Eğitim kurumu nedir deyince aklımıza genel olarak; okullar, kurslar, etüt merkezleri gibi yerler gelmektedir.

Eğitim Yönetimi toplumların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, önceden belirlenmiş öncelikle genel ve sonra özel hedefleri gerçekleştirmek için çalışır. Eğitim kurumlarını faydalı ve etkili işletmek, geliştirmek, yaşayan bir organizma haline getirmek Eğitim yönetiminin görevidir.

Eğitim yönetimi başarılı uygulandığı takdirde okuldaki öğrencilerin başarılarına önemli katkı sağlar.

 Eğitim yöneticisi okullarda iş ve işleyişten sorumludur. Okulların eğitim hedeflerine ulaşması çevrenin ve toplumun beklentilerinin karşılanması amacıyla eğitim örgütlerini yönetir. Eğitim kurumunda kurum kültürü oluşmamışsa bir kültür oluşturmaya çalışır. Eğitim kurumunu bir cazibe merkezi haline getirir. Öğretmen ve personelin motivasyonunu artırır. Eğitim kurumunun başarısını yükseltmek, kurumun fiziksel ve sosyal imkânlarını en üst mertebeye ulaştırmak, hem ulusal hem de küresel boyutta eğitim kurumunun başarılı bir örnek olmasını sağlamak gibi önemli görevleri de vardır. 

Eğitim yönetiminde esas alınması gereken ilkeler şunlardır;

  • Eğitim kurumlarında eğitim, insanlar için vardır. Eğitimde amaç insanlara formal (istendik) öğrenme yoluyla davranışlar öğretmek ya da var olan davranışları şekillendirmektir.
  • Eğitim bulunduğu bölgenin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 
  • Eğitimin temel amaçlarından birisi eleştirel bakış açısı yaratmaktır. Bu bakış açısının oluşmasında en önemli faktör okuldur. Eğitim yönetimi programlarında bunu esas almalıdır.
  • Eğitim kurumları ayrı birer kurum olmalarına rağmen eğitim sisteminin bir parçasıdır. Bu nedenle her okul eğitimin genel hedeflerine uygun hareket etmek zorundadır.
  • Eğitimin ana faktörü insandır. İnsanlar eğitilirken girdiler ve çıktılar insan davranışlarıdır. Eğitim bulunduğu çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarını kayıtsız kalamaz. Ayrıca bulunduğu bölgeden etkilenir. Böylece eğitim yönetimi bölgesel ihtiyaçlara kayıtsız kalamaz.
  • Eğitimden toplumsal beklenti her zaman yüksek olur. Ancak eğitime ilgi düşüktür. Eğitim yönetimi eğitime olan ilgiyi artırma çabası içine girmelidir.
  • Eğitim kurumlarında görev alan Eğitim yöneticileri okullarda bulunan öğretmenlerden seçilmelidir. Ancak görev alan öğretmenlerin eğitim yöneticiliği için eğitim almaları gerekir.

Bu çerçevede gerçekleşen eğitim yönetimi okul başarısına önemli katkı sunacaktır. Bunun için de eğitim yönetiminde liyakat esas alınmalıdır. Aksi durumda Eğitim yönetimindeki boşluk, başarısızlık getirir. Böylece okul başarısı tesadüflere dayalı olur.

Arslan ÖZDEMİR