Eğitim Ne Yana Düşer, İnsan Ne Yana

Eğitimden yola çıkarak varılır mı insana?

Hangi eğitimle hangi insana varılır?

Merkezine insanı koyan eğitim mi, merkezinde insanı araç gören eğitim mi?

Farklı düşünceyi, farklı düşüneni zenginlik sayan eğitim mi, farklı düşüneni ve farklı düşünceyi cezalandıran eğitim mi?

Gerçek bilgiye ulaşmanın yol ve yöntemini öğreten eğitim mi, gerçekleri gerçek değilmiş gibi, gerçek olmayanları gerçekmiş gibi gösteren eğitim mi?

Irk, din, mezhep ve cinsiyet ayrımı yapmayan eğitim mi, ırkçılık, mezhepçilik ve cinsiyetçilik yapan eğitim mi?

Gücünü bilimden, sanattan, felsefeden alan eğitim mi, bilime, sanata, felsefeye yan bakan eğitim mi?

Demokratik, laik, eşit ve parasız bir eğitim mi, anti demokratik, dinin kurallarıyla toplumu yöneten, yoksula ayrı, zengine ayrı okullar sunan, anayasal hak olan eğitimi özelleştirip ranta dönüştüren eğitim mi?

Yargının, adalet ve hukukun bağımsız olmasını savunan eğitim mi, yargının, adaletin ve hukukun yürütmenin denetiminde, yönetiminde olmasını isteyen eğitim mi?

Öğretmeni, öğrenciyi eğitimin öznesi gören eğitim mi, eğitimin yönetiminde, eğitim programlarının  hazırlanmasında öğretmeni ve öğrenciyi dışlayan eğitim mi?

Üretirken eğitmeyi, eğitirken üretmeyi savunan eğitim mi, tükettiğini üretmek yerine sürekli tükettiren eğitim mi?

Başarıyı, yükselmeyi liyakata göre değerlendiren eğitim mi, liyakatı bir tarafa atıp biat kültürünü dayatan eğitim mi?

Söyler misiniz, hangi eğitimle varacağız gerçek insana?

Görenleri  körleştiren

Konuşanları dilsizleştiren

İşitenleri  sağırlaştırıp üç maymuna dönüştüren, “haksızlık karşısında susan şeytandır” diyip şeytanlaşanları el altından besleyen bir zihniyeti yaşam biçimine getiren bir sistemden hangi eğitimle kurtulacağız?

Söyler misiniz: Eğitimi kötü eğitilmişlerin elinden almadan, insana sevgiyle varılacağını, bilginin insanlığın hizmetinde olacağını, adalet ve evrensel hukukla  demokrasinin kurulacağını temel ilke sayan  bir eğitim sistemini kurmak mümkün mü?

Geçen yılı/yılları aratmayan yeni bir yıl diliyorum tüm dostlara.

Sevgiyle ve umutla kalın.