Dünya Nüfusunun Yarısı Aşırı Sıcaklara Maruz Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 48’i, haziran-ağustos döneminde, en az 30 gün boyunca yüksek ve aşırı seviyelerde sıcaklıklara maruz kaldı. Bu durum, iklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 48’ini oluşturan 3,8 milyardan fazla insan, haziran-ağustos döneminde, günde en az altı saat boyunca 35 derece ve üzeri sıcaklıklara maruz kaldı. Bu sıcaklıklar, insan vücudunun normal çalışmasını bozuyor ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Raporda, aşırı sıcaklara maruz kalan insanların yüzde 75’inin Asya’da yaşadığı belirtildi. Asya’yı Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika izledi. Raporda, aşırı sıcaklara maruz kalma süresinin son 40 yılda üç kat arttığı da vurgulandı.

Raporda, aşırı sıcaklara maruz kalmanın özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalar ve açık alanda çalışanlar için ciddi riskler taşıdığı ifade edildi. Aşırı sıcaklara bağlı olarak kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği, dehidrasyon ve enfeksiyon gibi sağlık sorunları görülebiliyor. Ayrıca, aşırı sıcaklar tarım, su kaynakları, enerji üretimi ve biyolojik çeşitlilik üzerinde de olumsuz etkiler yaratıyor.

Raporda, aşırı sıcaklara karşı önlem alınması gerektiği çağrısı yapıldı. Bu önlemler arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum sağlanması, erken uyarı sistemlerinin kurulması ve halkın bilinçlendirilmesi sayıldı.

  • NHY/ Bir Gün