Dindar seçmenlerde iktidara yönelik eleştirel tutum artıyor

Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) ‘Dindar Seçmen Araştırması’na göre dindar seçmenlerde iktidara yönelik eleştirel tutum artıyor.

Araştırma Konya, Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli illerinde ve İstanbul’un ‘dindar’ seçmen yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 2 bin 424 kişiyle yüz yüze gerçekleştirildi. Bu bölgeler 1995 genel seçimlerinde Refah Partisi’nin aldığı oylar ile 2002 seçimlerinde AKP’nin aldığı oyların dağılımları gözetilerek belirlendi.

Buna göre ‘dindar’ olarak tanımlanan bölgelerde ‘cumhur ittifakı’nın kayıplar yaşansa da önemli oranlarda desteğini koruduğu görülüyor.

Türkiye genelinde değişim aynen bu bölgelerdeki gibi olsaydı, ‘cumhur ittifakı’na destek yüzde 47,6 olacaktı. TEAM’ın daha önceki araştırmasındaki sonuçlarla kıyaslandığında (yüzde 43,9), bu bölgelerde ‘cumhur ittifakı’nın daha az güç kaybettiği görülüyor.

Kürtleri, Alevileri ve dini inancı olmayanları analiz dışında bırakıp sadece Sünni Türk dindarlara odaklanıldığında, ‘cumhur ittifakı’na destek yüzde 64,9’u buluyor. 2018’de bu oran yüzde 74,1’di.

Dindarlık yükseldikçe ‘cumhur ittifakı’na destek belirgin bir şekilde yükseliyor; yüksek düzey dindarlar arasında yüzde 78’i buluyor. ‘Cumhur ittifakı’, dindar bölgelerde yaşayan dindar olmayan seçmenlerde ise yüzde 37,4 seviyesinde.

Dindar seçmenlerin yarısından daha azı (yüzde 46) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini iyi yaptığını düşünürken, neredeyse üçte ikisi (yüzde 64) “Erdoğan giderse kötü olur” diyor. Erdoğan’a karşı eleştirel olanların da önemli bir kısmı Erdoğan’ın gitmesini istemiyor.

Dindarlar Erdoğan’a kategorik olmasa da yüksek destek veriyorlar, yüksek destek vermekle birlikte yavaş da olsa Erdoğan’dan uzaklaşıyorlar. 2018’de yüzde 74.4 olan oran yüzde şimdi 62,2.

Erdoğan’a destek dindar Türkler arasında yüzde 62,2’yi bulurken, dindar Kürtlerin Erdoğan’a desteği yüzde 46’da kalıyor. Erdoğan’dan kopuş da dindarlık düzeyi düştükçe artıyor.

Eleştirel tutum yaygınlaştı

Araştırmaya göre dindar seçmenlerin, büyük kısmı ‘her koşulda Erdoğan ve AKP’ demiyor ama Erdoğan ve AKP tarafında kalma eğiliminde. Erdoğan ve AKP’ye verdikleri desteğin önemli bir kısmı net bir pozitif destek olmaktan ziyade, belli belirsiz bir negatif desteğe dönüşmüş.

Dindar seçmenlerde iktidara desteğin yüksek olmasına ve kopuşun Türkiye genelinden düşük olmasına karşın, iktidara yönelik eleştirel tutum da yaygınlaşmış durumda. Ekonomik sorunlar ve adaletsizlik en belirgin şikâyet konuları.

Elde edilen verile göre dindar seçmenlerin önemlice bir kısmında AKP ile kurulan gönül bağı yerini, seçeneksizlik ve kerhen oy tercihine bırakmış. AKP seçmenleri arasında rahatsız ve tereddütlü seçmen gruplarının ağırlığı artmış görünüyor.

Yolsuzluk, israf, kayırmacılık gibi başlıklarda eleştirilerin tonu neredeyse muhalefet seçmenine yakın.