Büyük Ovalar Yasasını Çıkarmak Bu Kadar mı Zordu?

Büyük Ovalar yasasının çıkarılması nasılsa acele edilmek istenmiyor. Yasa çıkarılmadan yapılacak işler mi var? Onu da bilmiyoruz. Ancak bir bildiğimiz var ki, o da yasa çıktıktan önce yapılan, yapılması planlanan, projesi onaylanan ne varsa onu bu yasa engelleyemiyor. Çünkü yasalar geriye doğru işlemiyor.

Büyük Ovalar yasası ilk olarak 2005’te yürürlüğe girdi. Tabi ki sadece yasa olarak. Yoksa ovalar tespit edilip birlikte yapılmadı. Bizde yasa yapılır. Ama o yasanın kapsadığı uygulamalar sonraya bırakılır. Bu yasa Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu olarak çıkarılmıştı. Kanun Numarası 5403’tür. Yasanın kabul tarihi: 02/07/ 2005 Resmi Gazetede yayınlanış tarihi: 19/07/2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yasa yürürlüğe girdi. Ancak yasanın uygulanması veya yasanın ruhuna uygun uygulamaların yapılması için hiçbir somut adım atılmadı. Bu yasayla ilgili küçük değişikliklerde değişik tarihlerde yapıldı Örneğin 5578 sayılı kanunla 3, 8, 13, 17 . maddelerde eklemeler yapıldı geçici 3. Maddede yeniden düzenlendi. Tarih 09/02/ 2007. 5728 sayılı kanunla da 22. Maddede yeniden düzenlendi. Tarih 08/02/2008. Yine 5751 sayılı kanunla da 13. Madde ile geçici 3 ve 4. Maddelerde değişiklikler yapıldı. Tarih 02/04/2008. Aslında bu madde daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 05/06/2009 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Bu yasa sonradan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzük olarak yeniden 24 Temmuz 2009 Cuma günü Resmi Gazetenin 27298 sayılı sayısından  yayınlanarak yeniden yürürlüğe konmuştur. Karar Sayısı:2009/15154’tür

Büyük Ovalar Yasası iki kere yürürlüğe konmuş, ancak bu yasa anaca 2017’de hayat bulmuştur. Ancak bu hayat buluş ise yine ağırdan ve yavaş yavaş, parça parça uygulanmaya konuyor. Yasanın uygulanmaya konması ise Ovaların elden çıkmasından sonra oluyor. Bugünkü haliyle ovalardan fazla bir şey kalmamıştır. 1. Derece tarım arazileri olan bu ovalar 2005’ten bugüne o kadar yapılaşmaya açılmış ki, bazı yerler ova özelliğini bile yitirmiş durumda.

Ülkemizde yasalar çok güzel yapılır. Metinlerdeki ruh çok mükemmel, ancak yasalar o ruha uygun olarak hayat bulmuyor. Büyük Ova yasası da bunlardan biri. Şimdi yasa yürürlüğe giriyor. Ancak yasanın koruyacağı ovalar kirlilik ve başka nedenlerle elden çıkmış gibiler. Şimdi ise asıl olarak yasanın nasıl yürüyeceğini bekleyip göreceğiz.