Molla Said

Türkiye'de, kendisi bir Nakşibendi olan Said-i Nursi tarafından kurulduğu için, Nurculuk denilen tarikat mensupları ve hükümet edenlerin Osmanlı'dan günümüze kadar, ittifak ettikleri en önemli konu, Mehmet Akif ve Said-i Nursi'nin geçmişi…

Hepsi bu kadar…

Bazılarına bakıyorum, 50 yıllık siyasi geçmişlerindeki tek referansları Deniz, Mahir ya da İbrahim Kaypakkaya'yı tanımış olmak. Başka hiçbir beceri ve yaratıcılıkları yok. Arazi rantiyecisi taşeron müteahhitler gibi, elli yıldır hiç…

1 Mayıs 1977 anısı

"1977 yılının, kanlı 1 Mayıs günü, biraz önce olmuş gibi aklımda. O vakitler, 16 yaşında ve çocuk irisi bir yerdeyim daha. İşçi partisi kurucularından, Sivas'a ilk kez tiyatro getiren (Harput'ta Bir Amerikalı) büyük dayım Ali Kepez'in, çok…

Yıl 1978, Suadiye Vapuru Kaçırıldı (II)

Yolun ilerisine park ettikleri otobüslerden, yine koridor usulü joplanarak, aşağı indirildik ve Sansaryan hanın girişindeki geniş alanda, yüzüstü yere yatırıldık. Birkaç polisin, bizi iyice çiğnemesinden sonra da kimlik saptaması yapıldı ve…

Yıl1978, Suadiye Vapuru Kaçırıldı (I)

Ölümün sıradanlaştığı ve tıpkı bugünlerde olduğu gibi, rakamlara indirgendiği, zamanlardı. İki gün önce, Bahçelievler'de saatler süren bir toplantıdan beraber çıktığım ve bazen Güngörene, çoğu zaman da evinin bulunduğu Gaziosmanpaşa'ya…