Öfke!

Bedenimizde kime ait olduğunu bilmediğimiz bir mezar, o mezarın tutulmamış yası ve o mezarla ilgili bir öfkesi var. Onun için de, ne içimizdeki mezarla, ne o mezarın yasıyla, ne de o mezarın öfkesiyle başa çıkabiliyoruz. Bedenimizin,…

Kayıp!

Çünkü herkesin bir gideni vardır, İçinden bir türlü uğurlayamadığı” Turgut Uyar Hepimizin içinde bir kayıp ya da “ruhsal bir yara” vardır. Çoğu zaman bu yaraların iyileşmesini istesek de başaramayız. Ya da Turgut Uyar’ın…

Beden imgesi

Hemingway, Fitzgerald’a yazdığı bir mektupta “Hepimiz daha en baştan b..u yedik; biz trajik karakterler değiliz” der. Ne yazık ki Hemingway’in kendi çağı için söyledikleri bizim çağımız için de geçerlidir. Çağımız, insanı da trajik insan…

Yerelin sesini, yerelde yaşayanlar seçsin

Yerel seçim öncesi 25. Ve 26. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Tüm ile Balıkesir Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusu üzerine yerel yönetim de ön seçim, Türkiye ve CHP üzerine konuştuk... Sabahattin Meşe: Merhabalar Mehmet Bey,…

Şehvet ve hız

Çağımız insanı yarattığı değerlerin neresinde? Ya da değerlerin yaşandığı etik ilişkiler onu ne derecede ilgilendiriyor? Peki değer sorunu ve etik ilişki çok mu önemli? İnsanlar arası ilişkilerde ve bu ilişkilerin arkasındaki problemleri…

Laiklik

Son yıllarda içine düştüğümüz politik, ruhsal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve tinsel bunalım yani değer nihilizmi hepimizde büyük kayıplar, kırılmalar yarattı. Kayıpların yasını tutmasını bilmeyen bir toplum için bu çok ağır bir travmadır…

Anatomi kaderdir!

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin beden, beyin ve zihninde suçlu, kurban ve kurtarıcı travma döngüsü yarattığı için bilgiyi ve iktidarı ellerinde tutanlar açısından her zaman, her devirde kurtarıcı bir rol oynamıştır. Çünkü bu…

Nefret suçu!

Her ağızda aynı söz, bize ne oldu? Aslında bize hiçbir şey olmadı sadece yıllardır bastırdığımız nefret, nefret suçuna, kin, haset ve öfke şiddete dönüştü. Sokaklar küstah, cahil ve haset taşıyanlarla doldu, bu yüzyıllardır böyle yani hiç…

Çukur her yerdir!

Morpheus, Grek mitinde uyku tanrısı Hypnos'un çocuğu ve rüyalarımızda bilinçdışından gelen, çeşitli sembollerle kendini gösteren ve bizi derinden sarsan imgeleri simgeler. Yani rüyalarımızdaki silik tasarımları ve sembolleri ifade eder.…

İktidarsızlık!

“Olmak” ve “sahip olmak” bu iki durum insanın doğuştan sahip olduğu bir olanak. Bu olanaklarla ilgili tartışma antikçağ filozoflardan beri süreduruyor. Felsefe, bilim, edebiyat ve toplum sistemlerinin neredeyse tamamı insan ruhunun…

Seni ölüme mahkûm ediyoruz!

Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Belki de insan bu özelliğinden dolayı ayakta kalmıştır. Yoksa onca acıya ve örselenmişliğe nasıl katlanabilir ki? Her yerde şiddetin öfkesiyle sınanıp, gazaba uğrayan ve sebat ederek yazgıyı yenmek de…

Gölge etme!

Nedense insanların gölgelerine basmak beni hep korkutmuştur. Çünkü bunu yaptığımda o gölgenin, elinde kılıçla bana meydan okuduğunu hissederim. Eminin bunu hepiniz yaşamış ve hissetmişsinizdir. Onun için hepimiz günlük yaşamımızda…

Damokles’in Kılıcı

Güvende olmak! Sahi kaçımız kendisinin, ailesinin, çocuklarının ve dostlarının güvende olduğunu hissediyor acaba? Öyle sanıyorum ki hiçbirimiz artık güvende değiliz ya da kendimizi öyle hissediyoruz. Onun için Facebook sayfanız bile bir…

Cesaret

Paul Tillich, zihnimizi durmadan korkular üreten bir fabrikanın çalışmasına benzetir. Aslında çok haksız sayılmaz çünkü o kadar çok korkularımız var ki. Ya da sebebini bir türlü anlamadığımız, anlamlandıramadığımız endişelerimiz. Bir…

Kaos

Kaos, kutsal boşluk ya da kriz adına ne derseniz deyin insanın kendini var etmesi için yeniden tanımladığı başlangıç noktalarıdır. Buna negatif ya da pozitif anlamlar yükleyebilirsiniz ama sonuçta kendinizi, kendi dışınızdaki dünyayı…

Endişe çağı

Kendi gerçekliğinize ne ölçüde katlanıyorsunuz? Ya da bu soru içinizi kemirip duruyor mu? Hepimizin hayatında eski ve yeni önemliler vardır, çoğu zaman da yeni önemlileri eski önemlilerin yerine ikame ederiz. İşte o zaman da kendi…