Acı var mı, acı?

Yazıma başlık olarak, bir ara moda olmuş, herkesin diline pelesenk olmuş bir sözü seçtim. Çünkü bugün Seneca’nin…

Güller, Shakespeare ve ben…

Shakespeare’in oyunlarında Gül bahçelerinden (Rose Garden) pek bir sıklıkla bahsedilir bilen bilir (aşağı yukarı 45…