Dersim Alevilik Mitleri ve Erkeklik Kurguları

Bu çalışma, Dersim Alevilik inancındaki erkeklik kurgularını anlamak ve özellikle de Alevilik’te kadın-erkek eşitliği gibi bir genel mitin geçerliliğini iki aşamalı olarak tartışmayı amaçlamaktadır. İlkin, Dersim Aleviliği ile sosyal yapısı…