Ayasofya İletişimi

Ayasofya, sadece mimarisi, temsil etiği etik anlayışları, onların tarihi, bulunduğu yer anlamında değil, ama aynı zaman da Ayasofya’nın insanlar, tarih, coğrafya, dil ve öteki dünyayla bağ kurabilme sembolü olması açısından da anlamlarla…

On The Term Anthropocene 

In the following the concept of the anthropocene will be discussed on the one hand from its genesis and on the other hand from its normative claim to validity. Three questions are dealt with together; Will Covid-19 change our nature? Or…

Tehlike, Risk, İlahi Güç, İdeoloji ve Para

İnsanlık, tarihin hiçbir döneminde bu denli tehlikeler ve onların gündelik yaşamdaki izleriyle bu yalınlığıyla karşı karşıya gelmedi. Bu gerçeklikten dolayıdir ki bugün anthropocene çağında olduğumuz dillendiriliyor. Teze göre, bugüne kadar…

Sanat, Bilim ve Siyaset 

Sanat, bilim ve siyaset kamu alanında buluşurlar. En geniş anlamıyla bilim olanı en yalın haliyle anlatır, sanat onu dramatize eder, ona yeni anlamlar kadar ve siyaset ise bilim ve sanatın merceğinden geçmeyeni de toplumsal idealler adına…

Kanun, Kural ve İstisna

Eski Yunanca, panta rhei Latinceye cuncta fluunt ve türkçeye ise bir suda iki defa yıkanılmaz şeklinde çevrildi.  Bu prensip, Antik Yunan felsefesinden öğrendiklerimizin başında yer alır. Öğretiye göre, her şey değişir ve dönüşür. Buna,…

Hüseyin Aygün’ün işi zor…

Sevgili Hüseyin Aygün Dersim’de Köklere Dönüş, yazınızdan işinizin zor olduğunu çıkarsıyorum: Dersimli olmak zor. Dersimli ve Sosyalist olmak daha zor. Dersimli, Sosyalist ve Avukat olmak gerçekten de zor. Dersimli, Sosyalist, Avukat,…

İmamoğlu Rüzgârı

CHP bu amaca ulaşmak için Osmanlı’nın din-u devlet denklemini birey ve toplum bileşenine dönüştürmek istedi. Bunun içinde toplum ve devleti bir araya getirmek istedi. Bu CHP’nin kuruluşundan beri onun en önemli amacı