back to top

Ali DEMİR

Ali DEMİR
16 HABERLER0 YORUMLAR

Bir Asır Sonra Sykes-Picot Anlaşması ve Özgürlük Kararı

Sadece bireylerin değil, halkların tarihlerinde de onların kaderini belirleyen anlar vardır. Böyle anlarda toplumlar bir yol ayrımındalar; böylesine hayati bir karar bilerek ve isteyerek...

Osmanlı İmparatorluğu

Bu bölümde, yukarıda daha çok teorik düzlemde anlatılan toplumsal dönüşüm ve değişimin toplumumuzdaki yansımalarına bakabiliriz. Bunu, daha çok Osmanlı İmparatorluğu üzerinden yapmak niyetindeyiz. Buna...

Demokrasi, Hukuk Devleti ve Kamusal Alan

Bu tartışmadan sonra sorulması gereken soru, neden örneğin Almanya iki dünya savaşından sonra gelişip demokratik bir hukuk devletine dönüşürken, Türkiye aynı başarıya imza atamıyor?...

Kimi temel kavramlar, tespitler ve belirlemeler…

Siyaset Günlük dilde farklı anlamlarda kullanılan siyaset kelimesi Arapça’dan Türkçe’ye geçmiştir. Siyaset kavramı siyasa SWS veya sâsa kökünden gelir ve yönetmek, yönlendirmek, eğitmek ve yetiştirmek...

Çoğulcu Kamusal Alanda Dini Kimliklerin Özgürlüğü ve Demokrasi İletişimi

Giriş Bu yazıda demokrasi, özgürlük, kamusal alan, çoğulculuk, çıkar, laiklik, sekülarizm, ideoloji ve dini kimlikler gibi modern toplumsal yapıların temel iskeleti niteliğindeki kavramlar iletişim kavramı...

YENİ EKLENENLER